Cykelparken på Vitberget – Skellefteå AIK cykel satsar på ny cykelpark.

Skellefteå AIK Cykel får bygglov för  en ny cykelpark  på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. 

PÅGÅENDE

Om projektet

I cykelparken kommer totalt tre cykelslingor i olika svårhetsgrader att ingå, en grön, en blå och en röd. Cykelslingorna byggs ute i naturen där de ska följa de naturliga höjdskillnaderna.

Gupp och broar byggs av trä och betong. I anslutning till cykelparken kommer det även byggas en parkering.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå AIK cykel

Övrig information och material
Skellefteå AIK cykels hemsida
Megafonen – Cykelsatsning för 7,5 miljoner

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se