Cykelparken på Vitberget – Skellefteå AIK cykel satsar på ny cykelpark.

En ny cykelpark växer fram på Vitberget. Vitberget som helhet utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Området ska även i fortsättningen utgöra det viktigaste tätortsnära fritidsområdet för Skellefteås invånare och besökare, därför är det viktigt att Vitbergsområdet fortsätter utvecklas.Den nya cykelparken blir en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Klar sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Om projektet
Den nya cykelparken tar plats vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Parken kommer bestå av totalt tre cykelslingor i olika svårighetsgrader en grön, en blå och en röd. Cykelslingorna byggs ute i naturen där de ska följa de naturliga höjdskillnaderna. Gupp och broar byggs av trä och betong.

I anslutning till cykelparken håller det även på att byggas ytterligare en parkering för besökare.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå AIK cykel

Övrig information och material
Skellefteå AIK cykels hemsida
Megafonen – Cykelsatsning för 7,5 miljoner

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se