Coop Norrböle – En ny etablering på Norrböle.

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

25 juni 2021

Rondellen är asfalterad och öppnad för trafik.

För löpande information besök skelleftea.se/driftinfo.

Om projektet
Stadsdelen Norrböle är beläget på en sydsluttning ner mot Centrala stan och har bebyggelse från många tidsepoker med ett blandat bostadsbestånd. Många av Skellefteås viktigaste servicefunktioner och mötesplatser av skilda slag finns runt om på Norrböle, vilket gör stadsdelen mycket funktionsintegrerad. 

I den Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen är en önskad utveckling för det tidigare växthusområdet ett område för dagligvarubutik som bidrar till en levande stad. Den nya Coop butiken kommer att komplettera den närliggande butiken Coop Erikslid då de riktar sig till olika kundgrupper. Hållbarhet är en röd tråd genom projektet. Pelarbalkstommen till butiken kommer bestå av limträ och levereras från Martinsons fabrik i Bygsiljum,

I samband med etableringen har också omkringliggande trafiklösning förbättrats. En ny cirkulationsplats samt säkra och tillgängliga passager för gångare och cyklister har byggts för att förbättra tillgängligheten till området. Befintligt bullerplank längs Klockarbergsvägen har också bytts ut.

Aktörer
Coop Nord
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Driftinformation
Stora Coop Norrböle Facebook

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart vintern 2021.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Bikarlen

Bikarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Kapella

Kapella

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot sammanlagt cirka 300 lägenheter.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se