Coop Norrböle – En ny etablering på Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Byggstarten planeras till sommaren 2021, med målsättningen om invigning sommaren 2022.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

18 januari 2021

Nu börjar arbetet runt området där Stora Coop ska byggas. Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen. Dels utförda av kommunen och dels av Coops organisation. För löpande information besök skelleftea.se/driftinfo.

Om projektet
Stadsdelen Norrböle är beläget på en sydsluttning ner mot Centrala stan och har bebyggelse från många tidsepoker med ett blandat bostadsbestånd. Många av Skellefteås viktigaste servicefunktioner och mötesplatser av skilda slag finns runt om på Norrböle, vilket gör stadsdelen mycket funktionsintegrerad. Här finns Lasarettet, Folkparken med skatepark, Skellefteå
Kraft arena, Norrvalla och Eddahallen.

I den Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen är en önskad utveckling för det tidigare växthusområdet ett område för dagligvarubutik som bidrar till en levande stad. Den nya Coop butiken kommer att komplettera den närliggande butiken Coop Erikslid då de riktar sig till olika kundgrupper.

I samband med etableringen kommer även omkringliggande trafiklösning att förbättras. En ny cirkulationsplats samt säkra och tillgängliga passager för gångare och cyklister kommer att byggas för att förbättra tillgängligheten till området.

Befintligt bullerplank längs Klockarbergsvägen byts också ut, dessa arbeten pågår under 2021/2022.

Aktörer
Coop Nord
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Driftinformation
Stora Coop Norrböle Facebook

Byalagsgatan

Byalagsgatan

Skidstahus bygger ett nytt bostadsområde med stadsvillor på Byalagsgatan i Kåge. 30-tal bostadsrätter i två etapper. Första etappen klar 2021.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad bygger nya bostadsrätter längs Östra Nygatan, intill Korv-Ivars på Älvsbacka. Klart hösten 2022.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Byggstart hösten 2021.
Förskola Brännan

Förskola Brännan

Fler förskoleplatser centralt är en viktig del av utveckligen av Centrala stan. Nu byggs en ny fleravdelningsförskola även på Brännan. Byggstart våren 2021.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Byggstart sommaren 2021.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Sörbyn

Sörbyn

I området Sörbyn i Kåge tar Skellefteå kommun nu fram en detaljplan som kan möjliggöra 140 nya lägenheter. Byggstart möjlig från 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se