Centrumhållplats – Ny hållplats i Centrala stan.

Att ge plats för människan och få till en hållbar trafiksystemlösning är ett prioriterat område i Skellefteå kommun. För att öka gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik behöver goda förutsättningar skapas. En Centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

Sommaren 2021

Plantering och visst gatuarbete kommer pågå under sommaren 2021. Asfaltering av cykelväg och färdigställning av ytor sker under 2022.

7 januari 2021

Den nya Centrumhållplatsen på Stationsgatan öppnar upp för kollektivtrafik 7 januari 2021.Om projektet

Ett sammanhängande gångstråk planeras längs hela Trädgårdsgatan från söder till norr. Därmed minskar Kanalgatans visuella barriäreffekt från torget upp mot Sara kulturhus och vidare till resecentrum. En effekt av detta är att den tidigare Centrumhållplatsen längs Kanalgatan behövde flyttas. Den nya tillfälliga Centrumhållplatsen har därför fått sin nya plats på Stationsgatan.

En permanent placering av hållplatsen påverkas i sin tur av Kanalgatans framtida funktion och utseende. För att hitta en långsiktig lösning för hållplatsen behöver Kanalgatans utformning först färdigställas, därefter tas beslut om var hållplatserna ska ha sin permanenta plats. 

En centrumhållplats ska även användas kvällstid, vilket ökar den sociala tryggheten vid intilliggande offentliga platser. Hållplatsen har utformas med generösa väderskydd, omsorgsfullt gestaltad och ljussatt så att det känns inbjudande, bekvämt och tryggt att vänta på bussen. Hållplatsen är också en viktig symbol i stadsrummet som signalerar kollektivtrafikens betydelse för att kunna utveckla ett hållbart samhälle.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Kanalgatan

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se