Centrumhållplats – Ny hållplats i Centrala stan.

Att ge plats för människan och få till en hållbar trafiksystemlösning är ett prioriterat område i Skellefteå kommun. För att öka gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik behöver goda förutsättningar skapas. En Centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

7 januari 2021

Den nya Centrumhållplatsen på Stationsgatan öppnar upp för kollektivtrafik 7 januari 2021.Om projektet

Ett sammanhängande gångstråk planeras längs hela Trädgårdsgatan från söder till norr. Därmed minskar Kanalgatans visuella barriäreffekt från torget upp mot Sara kulturhus och vidare till resecentrum. En effekt av detta är att den tidigare Centrumhållplatsen längs Kanalgatan behövde flyttas. Den nya tillfälliga Centrumhållplatsen har därför fått sin nya plats på Stationsgatan.

En permanent placering av hållplatsen påverkas i sin tur av Kanalgatans framtida funktion och utseende. För att hitta en långsiktig lösning för hållplatsen behöver Kanalgatans utformning först färdigställas, därefter tas beslut om var hållplatserna ska ha sin permanenta plats. 

En centrumhållplats ska även användas kvällstid, vilket ökar den sociala tryggheten vid intilliggande offentliga platser. Hållplatsen har utformas med generösa väderskydd, omsorgsfullt gestaltad och ljussatt så att det känns inbjudande, bekvämt och tryggt att vänta på bussen. Hållplatsen är också en viktig symbol i stadsrummet som signalerar kollektivtrafikens betydelse för att kunna utveckla ett hållbart samhälle.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Kanalgatan

Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Byggstart sommaren 2021.
Centrumhållplats

Centrumhållplats

En centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

En ny förskola på Mobacken i Skellefteå med plats för sex avdelningar stod klar hösten 2021. Förskolan öppnade för verksamhet januari 2021.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Anderstorp Centrum

Anderstorp Centrum

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.
Balder och Frigg

Balder och Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, förbereder nu Skebo byggandet av närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet.
Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se