Bergslyckan – 36 hållbara bostadsrätter på Getberget.

Under namnet BoKlok samarbetar IKEA och Skanska för att skapa 36 hållbara och yteffektiva bostäder. Inflyttning våren 2019.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

15 september 2018

Bygget av Bergslyckan har startat. Huskropparna byggs upp med färdiga moduler som är 9x4 meter stora.

2 juli 2018

Vattenledningarna är klara men asfalteringen av gatan görs 2019 eftersom vägen behöver ”sätta” sig under en vinter. Nu fortsätter arbetet med den nya vägsnutten upp mellan befintlig bebyggelse och BoKloks område. Vägarbetet utförs av Skanska.

15 maj 2018

Vattenledningar ska grävas om och förlängas som förberedelse inför byggstart. Arbetet innebär begränsad fordonstrafik längs Mullbergsvägen närmast Getbergsvägen.

Om projektet

I ett kuperat område mellan Getberget i norr och Mullberget i söder ligger kvarteret Bergslyckan. Området tillhör stadsdelen Morön och i närheten finns både Norrvallas idrottsanläggning samt badhus och ishallar. Här finns en blandning av bostäder med både flerbostads- och småhus. På flera platser i området är även verksamheter integre­rade i bostadsbebyggelsen.

Flerbostadshus finns med i utvecklingsplanen för stadsdelen och kan tillföra Skellefteå ett nytt och annorlunda stadsrum med högre bostäder och med utsikt över Skelleftedalen.

Lägenheterna fördelas på tre huskroppar. Två av husen blir två våningar höga med tvåor, treor och fyror. Ett hus består av fyra våningar med ettor till fyror. Samtliga lägenheter får egen balkong eller altan. Ambitionen är att skapa innergårdar som avskärmar störande trafik där häckar och buskar ska skydda och rama in kvarteret.

Planerad inflyttning för de 36 lägenheterna i BoKlok Bergslyckan är våren 2019.

Aktörer
IKEA
Skanska

Övrig information och material
BoKlok Bergslyckan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Bergslyckan

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se