Balder och Frigg – Skebo planerar att bygga nya lägenheter och lokaler för olika verksamheter.

För att stimulera ett levande gatuliv och variera bostadsutbudet planerar nu Skebo byggandet av närmare 200 nya lägenheter vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för kommersiell eller offentlig verksamhet.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

26 mars 2020

Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.

14 maj 2019

Återställning av Nygatan vid kvarteret påbörjat. Begränsad framkomlighet för gångtrafik längs Nygatan. Korsningen Nygatan/Tjärhovsgatan kan kortare tider behöva stängas av för biltrafik. Arbetet väntas pågå till och med vecka 24.

25 februari 2019

Arbetet med vatten- och avloppsledningarna är klart. Till våren och sommaren kommer berörda gator och omkringliggande områden att återställas.

21 september 2018

Vatten- och avloppsledningar ska grävas ner inför byggstart och innebär att Nygatan stängs av för fordonstrafik mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan. Arbetet startar vecka 39 och väntas pågå till början av 2019.

18 april 2018

Detaljplanen för Frigg har antagits av kommunfullmäktige.

14 mars 2018

Bygg- och miljönämnden har gett förslag till kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslut tas preliminärt i april.


Om projektet
Skebo planerar dels för ett projekt på kvarteret Frigg med 125 lägenheter med kontor och offentlig eller kommersiell verksamhet i bottenplan, dels för ett projekt på Balder med 40 lägenheter.

I detaljplanen ingår det även att åter öppna för trafik vid Lasarettsvägen  förbi Frigg men en cirkulationsplats mot Kanalgatan. Planen är att stänga den nuvarande järnvägsövergången vid Lasarettsvägen för fordonstrafik och ersätta korsningen med en planfri korsning under järnvägsleden.

Arbetet inleds med bygget av Frigg och därefter Balder. Preliminär byggstart 2020.

Aktörer
Skebo

Övrig information och material
Den nya bron över älven
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Nordlanderkorsningen

Bild: Nordmark och Nordmark arkitekter

 

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se