Badhusparken i Skelleftehamn – En trygg och besöksvänlig plats för alla.

Den centralt belägna Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.

GENOMFÖRT

Om projektet
Badhusparken har genomgått en omfattande renovering för att göra parken mer attraktiv för invånare och besökare i Skelleftehamn. Samarbete med lokala aktörer och önskemål från boende i området, låg till grund för Skellefteå kommuns arbete med parkens utformning.  Delfinansiering från Boverket möjliggjorde genomförandet av projektet.

Fokus har lagts på möjlighet till fler aktiviteter och en inbjudande gestaltning för att göra parken till en lekfull och kostnadsfri samlingsplats för alla åldrar. Öppna ytor i kombination med trygga och lugna delar för avkoppling för variation. Dammen har muddrats och fått ett nytt cirkulationssystem. Insatser har också gjorts för att minska bullerpåverkan från Skelleftehamnsleden. 

I samband med renoveringen av Badhusparken renoverades också Örjanshallen och idrottsanläggningen intill. Ambitionen är att delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Örjanshallen
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

 

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se