Badhusparken i Skelleftehamn – ska bli en trygg och besöksvänlig plats för alla.

Den centralt belägna Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska nu bli en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

19 maj 2020

Nu påbörjas sista etappen av badhusparken. Bland annat skapas flera sociala ytor, en bäck mot dammen, ny belysning, plantering samt installation av en utsmyckning gjord av elever på Örjanskolan. Arbete förväntas pågå till hösten 2020.

20 november 2019

Idag påbörjas muddringen av dammen i badhusparken.Därefter kommer ledningsarbete att utföras närmast dammen. Byggtrafik förekommer och kan påverka tillgängligheten till gång- och cykelvägar genom parken.

4 september 2019

Renoveringen av parken är uppdelad i tre etapper. Den första etappen av renoveringen  planeras att starta under vecka 37. Detta kan innebära vissa störningar för gående och cyklister. Grusytan söder om Örjans idrottsplats samt delar av gång- och cykelvägen kommer att stängas av.

Om projektet
Badhusparken står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv för invånare och besökare i Skelleftehamn. Samarbete med lokala aktörer och önskemål från boende i området, ligger till grund för Skellefteå kommuns arbete med parkens utformning.  Delfinansiering från Boverket möjliggör genomförandet av projektet.

Fler aktiviteter och en inbjudande gestaltning ska göra parken till en lekfull och kostnadsfri samlingsplats för alla åldrar. Öppna ytor i kombination med trygga och lugna delar för avkoppling ger variation. Dammen muddras och får ett nytt cirkulationssystem. Insatser görs också för att minska bullerpåverkan från Skelleftehamnsleden. Nuvarande växtlighet och belysning ses över.

Intill Badhusparken ligger idrottsanläggningen och simhallen. En omfattande renovering pågår i simhallen och förslag finns på att förbättra idrottsplatsens parkering. Ambitionen är att delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Örjanshallen
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

 

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Örjanshallen

Örjanshallen

Hela Skellefteå ska vara en attraktiv plats att bo och leva i, både för invånare och för besökare. Därför har Örjanshallen och den intilliggande badshusparken rustats upp för att området ska bli en mer tilltalande plats att besöka. Klart hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se