Anderstorps handelsområde – En plats som utvecklas med fler verksamheter och ny trafiklösning.

Ett nytt handelsområde ska etableras på Anderstorp. Tre lokaler för varierande verksamheter ska uppföras av G&K Blanks fastigheter i anslutning till befintligt handelsområde mellan E4 och Anderstorp Centrum. I samband med att platsen utvecklas planeras det också för en ny och förbättrad trafiklösning för både cykel- och biltrafik.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

19 februari 2020

En ny cirkulationsplats ska byggas i området mellan E 4 och Gymnasievägen. Förutom en cirkulationsplats ska två nya busshållplatser byggas längs Gymnasievägen.


Om projektet
Handelsområdet på Anderstorp, mellan Gymnasievägen och E4, fortsätter utvecklas. En ny detaljplan har antagits som möjliggör för fler verksamheter att etablera sig i Skellefteå.

Tomten ägs idag av Skellefteå kommun och är cirka två hektar stor. Den ska ge plats för tre olika lokaler för kommersiell verksamhet. Områdets placering vid stadens södra entré medför att gestaltningen av byggnaderna blir viktig.

För att förbättra tillgängligheten till området och skapa en fungerande trafiklösning föreslås en rondell på Gymnasievägen. Rondellen blir ny infart till Anderstorpsgymnasiet och Anderstorp Centrum och ersätter dagens befintliga två utfarter. Även en ny gång- och cykelväg planeras att byggas mellan handelsområdet och E4.

Byggstart 2020.

Aktörer
G&K Blanks fastigheter
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Alhem

Alhem

På Alhem, öster om Boviksvägen i stadsdelen Norrböle, skapas ett nytt bostadskvarter.
Florahallen

Florahallen

Florahallen blir Skellefteås nya miljömärkta idrotts- och friidrottshall och byggs i anslutning till den nya skolan i området. Inflyttning sommaren 2020.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig stadsgata med fokus på människan. Så småningom kommer den att bli anslutningsväg till nya bron över älven för att minska biltrafiken genom centrumkärnan. 
Förskola Sunnanå

Förskola Sunnanå

När Skellefteå växer behövs fler förskolor för att fler ska vilja flytta hit. På Sunnanå startade bygger av en ny förskola som planeras att öppna för verksamhet årsskiftet 2020/2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Preliminär inflyttning våren 2021.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård som ska byggas i etapper. Första inflyttning startade våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se