Anderstorps handelsområde – En plats som utvecklas med fler verksamheter och ny trafiklösning.

Ett nytt handelsområde ska etableras på Anderstorp. Tre lokaler för varierande verksamheter ska uppföras av G&K Blanks fastigheter i anslutning till befintligt handelsområde mellan E4 och Anderstorp Centrum. I samband med att platsen utvecklas planeras det också för en ny och förbättrad trafiklösning för både cykel- och biltrafik. Klart senhösten 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

8 juni 2020

Under vecka 24 kommer Gymnasievägen stängas av inför bygget av cirkulationsplats. Trafiken leds om genom Anderstorg. Avstängningen gäller fram till slutet av september.

23 april 2020

Arbetet har påbörjats och inledningsvis anläggs nya gång- och cykelvägar längst E4:an samt mot blivande hållplats på Gymnasievägen. Begränsad framkomlighet för cykel- och gångtrafik mellan gångtunnlarna under tiden gång- och cykelvägen byggs om.

19 februari 2020

En ny cirkulationsplats ska byggas i området mellan E 4 och Gymnasievägen. Förutom en cirkulationsplats ska två nya busshållplatser byggas längs Gymnasievägen.


Om projektet
Handelsområdet på Anderstorp, mellan Gymnasievägen och E4, fortsätter utvecklas. En ny detaljplan har antagits som möjliggör för fler verksamheter att etablera sig i Skellefteå.

Tomten ägs idag av Skellefteå kommun och är cirka två hektar stor. Den ska ge plats för tre olika lokaler för kommersiell verksamhet. Områdets placering vid stadens södra entré medför att gestaltningen av byggnaderna blir viktig.

För att förbättra tillgängligheten till området och skapa en fungerande trafiklösning föreslås en rondell på Gymnasievägen. Rondellen blir ny infart till Anderstorpsgymnasiet och Anderstorp Centrum och ersätter dagens befintliga två utfarter. Även en ny gång- och cykelväg planeras att byggas mellan handelsområdet och E4.

Byggstart våren 2020.

Aktörer
G&K Blanks fastigheter
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se