Anderstorp Centrum – En plats som utvecklas.

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

21 september 2020

Den nya cirkulationsplatsen och hållplatserna  på Gymnasievägen har nu öppnats upp.

9 september 2020

Vecka 39 öppnas den nya cirkulationsplatsen på Gymnasievägen upp och de nya hållplatserna börjas tas i bruk.

8 juni 2020

Under vecka 24 kommer Gymnasievägen stängas av inför bygget av cirkulationsplats. Trafiken leds om genom Anderstorg. Avstängningen gäller fram till slutet av september.

23 april 2020

Arbetet har påbörjats och inledningsvis anläggs nya gång- och cykelvägar längst E4:an samt mot blivande hållplats på Gymnasievägen. Begränsad framkomlighet för cykel- och gångtrafik mellan gångtunnlarna under tiden gång- och cykelvägen byggs om.

19 februari 2020

En ny cirkulationsplats ska byggas i området mellan E 4 och Gymnasievägen. Förutom en cirkulationsplats ska två nya busshållplatser byggas längs Gymnasievägen.


Om projektet
Handelsområdet på Anderstorp, mellan Gymnasievägen och E4, fortsätter utvecklas. En ny detaljplan har antagits som möjliggör för fler verksamheter att etablera sig i Skellefteå.

Tomten ägs idag av Skellefteå kommun och är cirka två hektar stor. Den ska ge plats för tre olika lokaler för kommersiell verksamhet. Områdets placering vid stadens södra entré medför att gestaltningen av byggnaderna blir viktig.

För att förbättra tillgängligheten till området och skapa en fungerande trafiklösning föreslås en rondell på Gymnasievägen. Rondellen blir ny infart till Anderstorpsgymnasiet och Anderstorp Centrum och ersätter dagens befintliga två utfarter. Även en ny gång- och cykelväg planeras att byggas mellan handelsområdet och E4.

Byggstart våren 2020.

Aktörer
G&K Blanks fastigheter
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Strand

Strand

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se