Anderstorg. Ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus.

Tre aktörer ska tillsammans stärka Skellefteås bostadsutbud. Cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Byggstart senast under första halvåret 2023.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

1 februari 2022

29 tävlingsbidrag skickades in till kommunens markanvisningstävling för möjligheten att bostadsutveckla på Anderstorg i stadsdelen Anderstorp. Nu har tre aktörer valts ut och kommer att tilldelas mark i området; Nordfeldt Development AB, Klarabo Sverige AB och Magnolia Bostad AB. Kommunen kommer, tillsammans med exploatörerna, genomföra ett gemensamt gestaltningsarbete.

Om projektet
Anderstorg, mellan Gymnasievägen och E4, fortsätter att utvecklas. Tre aktörer kommer tillsammans utveckla området och stärka Skellefteås bostadsutbud.  Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Närhet till grönska och en enkel och hållbar vardag samt säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö. Flera typer av verksamheter och bostäder i samma område ska samtidigt stärka kopplingarna till resten av Anderstorp stadsdel, Anderstorpsgymnasiet, campusområdet och Sörböle stadsdel

För att förbättra tillgängligheten till området och en fungerande trafiklösning byggdes under 2020 en ny cirkulationsplats Gymnasievägen.  Även en ny gång- och cykelväg mellan handelsområdet och E4an förbättrades och förlängdes för att förbättra gång- och cykelförbindelserna.

Aktörer
Skellefteå kommun
Nordfeldt Development AB
Klarabo Sverige AB
Magnolia Bostad AB

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se