Älvshöjden – Nya bostadsrätter tar plats på Älvsbacka.

Peab bostad bygger nya bostadsrätter längs Östra Nygatan, intill Korv-Ivars på Älvsbacka. Klart sista kvartalet 2022.

PÅGÅENDE

Om projektet
Ett nytt flerbostadshus, i totalt fyra våningar bygger Peab bostad på Östra Nygatan. Totalt handlar det om cirka 29 nya bostadsrätter.

Huset byggs med balkonger och uteplatser i skönt sydvästläge. I sutterängplan planeras cykelförråd och på gården finns lägenhetsförråd i extern byggnad. På innergården byggs även parkeringar, lekytor och gröna planteringar. Brf Älvshöjden beräknas stå inflyttningsklart sista kvartalet 2022.

Aktörer
Peab bostad

Övrig information och material
Första spadtaget för brf Älvshöjden
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se