GENOMFÖRT

Älvbrinken – Stadens livsnerv.

Älvbrinken fortsätter att utvecklas till ett rekreativt stadsrum med en blandning av café- och restaurangliv, kulturaktiviteter, lek, sport och rekreation som tar till vara på närheten till vattnet. Älvbrinken är även ett viktigt område för de gröna och blå miljöer som är avgörande för att bevara och utveckla de fördelar som ekosystemet ger oss människor, samtidigt som dessa inslag är viktiga för Centrala stans identitet.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

14 november 2018

Sista etappen av Älvbrinken är klar och området är öppet för allmänheten.

28 september 2018

Utvecklingen av Älvbrinken och Stadsparken har fått två fina utmärkelser i september. Båda priserna uppmärksammar goda stadsbyggnadsprojekt och insatser utöver det vanliga runt om i Sverige.

Läs mer här

7 september 2018

Ytterligare en försening av lekutrustning gör att området inte kan färdigställas som planerat. Under september väntas alla delar vara på plats och i början av oktober sker en slutbesiktning.

6 juli 2018

Stora delar av den sista etappen av Älvsbrinken öppnas idag fredag för allmänhet. Tyvärr har leveranserna av lekutrustning försenats och den sista delen kommer att byggas klart och öppnas i augusti/september.

25 maj 2018

Vattentorget är på väg att startas upp. Pumpar monteras och tekniken justeras. Slutbesiktning av området sker den 1 juni och därefter ska Vattentorget vara igång.

Arbetet pågår med att färdigställa utsiktspunkten samt anslutande markområde fram till bryggeriet. Under juli kommer hela ytan att öppnas för användning. Viss lekutrustning kommer att tillkomma senare i sommar.

9 januari 2018

Arbetet med utkikspunkten har startat där gjutningen är klar och stålmontage pågår. Från mitten av februari tar bygget en planerad paus på grund av kyla och tjäle.

10 november 2017

En stor publik hade sökt sig ner till älvbrinken i samband med invigningen av det nya Vattentorget. Invigningstal och en välregisserad show var några uppskattade inslag under kvällen.


Om projektet
Attraktiva stråk och mötesplatser är viktigt för ett centrum med liv och rörelse. Älvbrinken är utpekat som en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek. Älven är stadens livsnerv, och upplevelsen av en barriär minskas i och med att fler aktiviteter skapas på och längs med älven.

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Området utvecklas i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.

Invigning av de första etapperna har redan varit. De första byggnaderna finns på plats, Boströmsbäckens utlopp har fått ett nytt utseende och Strandgatan har byggts om till gångfartsområde. Det finns en hängmattapark, ett soldäck, vattenlek och ljussättning.

Sista etappen är nu påbörjad. Den kommer bland annat att innehålla lekplats och utkikspunkt.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Gestaltningsförslag Älvbrinken (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)
Mötesplatser och stråk
Gröna och blå miljöer

Älvbrinken

Frågor och svar om
Älvbrinken

När ska Älvbrinken vara klart?

Älvbrinken ska vara klart sommaren 2018.

Vad är kvar att bygga på Älvbrinken från hösten 2017 till sommaren 2018 ?

En lekplats och en utkikspunkt.

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se