Aktivitetsparken i Burträsk – Med fysisk aktivitet i fokus.

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk har en ny aktivitetspark byggts med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.

GENOMFÖRT


Om projektet
Burträsk aktivitetsförening bygger aktivitetsparken med stöd från Skellefteå kommun och från den Allmänna arvsfonden. Den nya parken ligger mellan busstationen i Burträsk och Burträsket.

I parken finns en lekpark, hinderbana men också ytor för bland annat kickbike, skateboard och parkour. Aktivitetsparken är totalt  1 800 kvadratmeter stor och är till största del asfalterad, med en del konstgräs. Under vintern kommer en pulkabacke för vinteraktiviteter att finnas på område.

Aktörer
Burträsk aktivitetsförening med stöd från Skellefteå kommun och Allmänna arvsfonden.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Burträsk

Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Sveaborg

Sveaborg

I Skelleftehamn på Borggatan kommer tillfälliga bostäderna att sättas upp av Algeco. 44 stycken tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn ska lätta på trycket på permanenta bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge. Nu finns möjligheten att boka en av 25 villatomter.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2023.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Klart vintern 2022.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning december 2021.
Risbergsgatan

Risbergsgatan

15 nya parhus i form av hyresrätter ska byggas på Risbergsgatan på Hedensbyn. Byggherre och hyresvärd är Gretabo AB. Klart årsskiftet 2021/2022.
Aktivitetspark Burträsk

Aktivitetspark Burträsk

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk ska nu en aktivitetspark byggas med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se