Förskola Brännan

Förskola Brännan

Förskola Brännan – En ny förskola nära centrala stanBrännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.UNDER PLANERINGOm projektet På Fågelgatan på Brännan i Skellefteå kommer den nya förskolan att börja...
Ny bro över älven

Ny bro över älven

Ny bro över älven – Skellefteå kommun planerar för en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå.En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende....
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn – Ny förskola med sex avdelningar ska möta det ökade behovet. En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg. En detaljplan håller nu på att tas fram. UNDER PLANERING Om projektet Platsen...
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus – Ett kulturhus som vågar! Sara är namnet på det blivande kulturhuset. Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare. I Skellefteås utveckling och väg mot målet om 80 000 invånare år 2030 har kultur- och besöksnäring en...
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå – En viktig aktör i transportsystemet, från inland till utland. Port of Skellefteå utvecklas för att möta konkurrensen och även i framtiden vara en viktig länk i transportkedjan till och från Skellefteå och regionen. Hamnområdet expanderar och...
Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se