Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

Skellefteå Site East. Framtiden inom hållbara anläggningsprojekt är här.På Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Satsningen möjliggör för fler företag inom energiintensiva branscher att etablera sig och...
Lejonet

Lejonet

Burviksvägen/Strandvägen. Två nya våningshus intill Myggvalla.Två nya hyreshus ska byggas intill Myggvalla i Bureå som tillsammans kommer ge Bureå ett 30-tal nya bostäder. Klart årsskiftet 2021/2022.UNDER PLANERINGOm projektetDe nya bostäderna ska byggas på en tomt i...
Klockardalsparken

Klockardalsparken

Klockardalsparken – En besöksvänlig plats, både sommar och vinter.Klockardalsparken, mellan Sjungande dalen och Eriksberg, är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Nu rustas parken upp för att bli en trevlig och...
Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar. En ny förskola i ett växande Skellefteå.Behovet av fler förskolor när Skellefteå växer är stort och det har under en lång tid funnits ett behov av en ny förskola på Norrböle. Nu planeras en ny förskola att byggas intill Norrhammarskolan....
Vårsådden

Vårsådden

Vårsådden – Heimstaden bygger ett 40-tal nya hyresrätter. På Anderstorp, i utkanten av Centrala stan, skapar Heimstaden ett nytt radhuskvarter med hyresrätter. Inflyttning sommaren 2021. PÅGÅENDE Om projektetHeimstaden kompletterar bostadsutbudet på Anderstorp...
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Lejonet

Lejonet

Två nya hyreshus ska byggas intill Myggvalla i Bureå som tillsammans kommer ge Bureå ett 30-tal nya bostäder. Klart årsskiftet 2021/2022.
Klockardalsparken

Klockardalsparken

Klockardalsparken är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Nu rustas parken upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt. Klart hösten 2021.
Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar

Behovet av fler förskolor när Skellefteå växer är stort. Nu planeras en ny förskola att byggas intill Norrhammarskolan. Preliminär byggstart hösten 2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning sommaren 2021.
Släden

Släden

I närheten av Södertorg på Sörböle påbörjar nu Mannberg fastigheter bygget av ett 100-tal nya bostadsrätter. Första etappen klar hösten 2023.
Anderstorpsgården

Anderstorpsgården

På södra sidan av Skellefteälven bygger Heimstaden 221 nya hyresrätter i form av flerfamiljshus och radhus i varierande storlekar. Inflyttning 2023.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart hösten 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se