Släden

Släden

Släden – Ett nytt bostadsområde på SörböleMannberg Fastigheter vill göra en större exploatering på Sörböle. Bygget skulle ge cirka 100 hyreslägenheter.UNDER PLANERINGOm projektet Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet...
Busstrafik

Busstrafik

Busstrafik – För bättre stadsmiljö, trafiksäkerhet och folkhälsa.Flödet av människor och trafik i Skellefteå väntas öka vilket gör kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen framför bilen krävs en mer behovsanpassad trafik än idag....
Lövångers nya dricksvatten

Lövångers nya dricksvatten

Lövångers nya dricksvatten – från Bureå Nu är det klart att Lövånger ska få sitt dricksvatten från Bureå. Vattnet ska gå via en fem mil lång ledning. UNDER PLANERING Om projektet Lövångers vattenverk tar i dag sitt råvatten från borrade brunnar samt från...
Förskola Björnåker

Förskola Björnåker

Förskola Björnåker – plats för fler barn i nya lokaler. En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019. GENOMFÖRD Klicka här för att läsa mer Vad händer just nu? November 2019  Planerad besiktning och inflyttning på...
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East. En del av nya industrins växtplats. På Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Satsningen möjliggör för fler företag inom energiintensiva branscher att etablera sig och bidrar till att...
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Lövångers nya dricksvatten

Lövångers nya dricksvatten

Nu är det klart att Lövånger ska få sitt dricksvatten från Bureå. Vattnet ska gå via en fem mil lång ledning.
Förskola Björnåker

Förskola Björnåker

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se