Svalan

Svalan

Kontorshuset Svalan – Sveriges högsta kontorshus i träEtt tydligt fokus på hållbarhet kommer känneteckna stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå, däribland kontorshuset Svalan som byggs helt i trä. Huset byggs i nivåer på fyra till sju våningar och...
Ny bro över älven

Ny bro över älven

Ny bro över älven – Skellefteå kommun planerar för en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå.En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende....
Televägen

Televägen

Televägen – Etapp två påbörjad.Jörnträhus påbörjar nu etapp två på Televägen på Morö backe vid korsningen Torsgatan och Svedjevägen. Planerad inflyttning våren 2020.PÅGÅENDEOm projektetEtapp ett BRF Vänligheten med 12 radhus stod klar slutet av 2017 och byggdes...
Älvshöjden

Älvshöjden

Älvshöjden – 29 nya lägenheter på Östra Nygatan.Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älsvbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.UNDER PLANERING Klicka här för att läsa mer Vad händer just nu?4 oktober 2019Peab bostad inväntar...
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Västra Erikslid – nytt bostadsområde på ErikslidEtt nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.UNDER PLANERING Klicka...
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun gör det möjligt att bygga fler bostäder i nordvästra delen av Kåge. Här skapas 25 nya villatomter.
Forskargatans lekplats

Forskargatans lekplats

Nu är det dags för renovering av Forskargatans lekplats. Under våren 2020 kommer arbetet att sätta igång med att bygga en lekplats riktad till de mindre barnen i närområdet.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se