Hållbarhetsmålen för det nya industriområdet Skellefteå Site East var extremt höga. Anläggningsprojektet skulle bli det mest hållbara någonsin i Sverige och leda vägen för branschens framtida sätt att arbeta. Nu när projektet har avslutats visar resultaten att man levde upp till de högt satta målen – och mer därtill.

– Klimatbelastningen är 75 % lägre än om vi hade genomfört projektet på ett traditionellt sätt och vi möter redan idag regeringens klimatmål för 2040, nästan 20 år för tidigt. Dessutom vann ju projektet utmärkelsen för Hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2021, vilket är som att vinna SM-guld i hållbarhet för oss. Med andra ord har vi två bra bevis för att vi har lyckats med visionen att genomföra Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt, säger Skanskas projektchef David Nordberg.

”En kultur där goda idéer drivs igenom”

Skellefteå Site East är ett nytt industriområde på 45 hektar som etableras i den expansiva östra delen av Skellefteå. Anläggningsprojektet har genomförts i samarbete mellan Skanska och Skellefteå kommun, där parterna med utgångspunkt i en partneringdeklaration har hittat både sätt att arbeta tillsammans och ta tillvara idéer som gör det möjligt att nå hållbarhetsmålen.

– Vi har skapat en kultur i projektet där alla bidrar och idéer har tagits tillvara. Faktum är att hela 42 av 49 idéer i handlingsplanen har drivits igenom, för att sammantaget bidra till det lyckade hållbarhetsresultatet, säger David Nordberg.

Innovation minskar klimatpåverkan

Totalt handlar det om besparingar i form av sänkta utsläpp av koldioxid på 5 300 ton, inklusive det som gjordes redan i projekteringsstadiet. I det ingår bland annat besparingar på 2 357 ton genom att använda fossilfritt HVO100-bränsle, 261 ton tack vare elektrisk krossning och 145 ton genom att lägga grön asfalt (Biozero). Inom social hållbarhet har projektet bland annat genomfört arbetsmarknadsinsatser och samverkat med skolor. Dessutom har man skapat förutsättningar för Skanskas innovativa satsning på biokolproduktion, då stubbar har tagits till vara för de första årens biokolproduktion i den panna som nu sätts upp i Skanskas Bergtäkt i Skellefteå.

– Vi har vänt på varje sten och utmanat traditionella sätt att bygga på i vår strävan efter minskad klimatpåverkan. Jag är stolt över att projektet fungerat som en katalysator för ny teknik, exempelvis biokolproduktionen, säger David Nordberg.

Billigt att bygga hållbart

En annan viktig faktor på Skellefteå Site East har varit förmågan att hitta värden i alla material, till och med stubbar och vegetationsavtäckningen. David Nordberg berättar:
– Med detta tankesätt har vi kunnat skapa mer säljbar tomtyta och skapat förutsättningar för framtida tomtköpare, samtidigt som vi klarat oss helt utan deponi av något material. På så sätt har vi minskat behovet av transporter, vilket ju är bra både för miljön och ekonomin i projektet. Vårt sätt att tänka visar att det faktiskt är billigt att bygga hållbart och vi landar under budget för projektet. Dessutom har genomtänkt projektering och förändrade produktionsmetoder gjort att vi tidsmässigt sparat in nästan ett halvår, jämför med om vi skulle gjort som man alltid brukar göra.

”Vi måste vara beställare av framtiden”

Även på Skellefteå kommun är de ansvariga oerhört nöjda med hur projektet har kunnat genomföras. Både vad gäller hållbarhetsmålen och de arbetsmetoder som kommer att kunna användas även i framtida projekt.

– Bara det faktum att vi har bevisat att det går att reducera koldioxidutsläppen med 75 % är imponerande, hade det varit 50 % skulle det fortfarande varit oerhört bra. Vi vet ju att metoderna och tekniken finns där, men nu har vi hittat arbetsmetoder som gjort att vi kunnat ta tillvara dem för att kunna vara så här agila. Och det är faktiskt nödvändigt i dagens snabba samhällsutveckling, där vi tvingas beställa infrastruktur där vi ännu inte har hela bilden klar för oss. Vi måste vara beställare av framtiden helt enkelt, säger Skellefteå kommuns projektchef Karin Degerfeldt.

Nyheter & Reportage

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

/ Nyheter

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

Ett levande torg som blir en naturlig mötesplats och uppemot 100 nya hyreslägenheter. Det kan bli verklighet nu när bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna detaljplanen för Södertorg, strax söder om Parkbron. Beslutet togs under dagens sammanträde och gör det möjligt att skapa tre nya kvarter, med nya byggnader, … Läs mer
Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron. – Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter … Läs mer
Skellefteå växer - Här är alla bostäder som står klara 2022

/ Nyheter

Skellefteå växer – Här är alla bostäder som står klara 2022

Under 2022 blir upp emot 1000 bostäder färdigställda runt om i Skellefteå kommun, och i framtiden väntar tusentals fler. Vi bygger och planerar som aldrig förr. Nya bostäder, områden, arbetsplatser och ny infrastruktur tar form, och behovet av mark är stort. Det kräver ett långsiktigt tänk – och det har … Läs mer
Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

/ Nyheter

Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

Nu ska torget i Centrala stan utvecklas. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att ta fram ett program för torget. -Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras … Läs mer
Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer
Centrala stan fortsätter att utvecklas

/ Nyheter

Centrala stan fortsätter att utvecklas

Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras. Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen. -Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta … Läs mer

Laddar…