Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras.

Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen.

-Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i. Vi följer de intentioner som finns beskrivna i översiktsplanen för stadsdelen där gående och cyklister är prioriterade.

Så ser planen ut

Trädgårdsgatan förstärks som genomgående stråk från norr till söder och byggs om till en uppvärmd gågata. På Trädgårdsgatans östra sida kommer det att finnas ombonade sittplatser för umgänge. I mitten av stråket planeras en pop-up-yta som möjliggör för aktiviteter som engagerar olika åldrar, som till exempel stora sällskapspel, innovativa konstverk eller annat som kan aktivera invånare och besökare.

Kanalgatans körbanor förläggs söder mot torget för bägge körriktningarna. En cykelbana som knyts samman med Stationsgatan dras genom området norr om körbanorna. Norra delen av Kanalgatan byggs också om till aktiv plats för umgänge. Denna sträcka kommer att bli uppvärmd, förutom en liten yta som ger möjlighet vinteraktiviteter när säsongen erbjuder. Det kommer även att finnas väderskyddade cykelparkeringar med bra belysning.

Torggatan enkelriktas norrut för biltrafiken och gående får ett uppvärmt stråk. I söder anläggs handikapparkeringar.

Beräknas klart 2022

Omvandlingen för gatorna i detta område påbörjades 2018 med ledningsombyggnader för framtida exploateringar. Under 2020 har arbetet koncentrerats till Torggatan och arbetet fortsätter nu främst söder om kulturhuset. Arbetet med Kanalgatan och Trädgårdsgatan utförs under både 2021 och 2022.

Totalt beräknas omvandlingen till 81 miljoner, varav 17 miljoner redan beviljats genom tidigare beslut. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för infrastruktur.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan här.

Nyheter & Reportage

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

/ Nyheter

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

Ett levande torg som blir en naturlig mötesplats och uppemot 100 nya hyreslägenheter. Det kan bli verklighet nu när bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna detaljplanen för Södertorg, strax söder om Parkbron. Beslutet togs under dagens sammanträde och gör det möjligt att skapa tre nya kvarter, med nya byggnader, … Läs mer
Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron. – Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter … Läs mer
Skellefteå växer - Här är alla bostäder som står klara 2022

/ Nyheter

Skellefteå växer – Här är alla bostäder som står klara 2022

Under 2022 blir upp emot 1000 bostäder färdigställda runt om i Skellefteå kommun, och i framtiden väntar tusentals fler. Vi bygger och planerar som aldrig förr. Nya bostäder, områden, arbetsplatser och ny infrastruktur tar form, och behovet av mark är stort. Det kräver ett långsiktigt tänk – och det har … Läs mer
Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

/ Nyheter

Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

Hållbarhetsmålen för det nya industriområdet Skellefteå Site East var extremt höga. Anläggningsprojektet skulle bli det mest hållbara någonsin i Sverige och leda vägen för branschens framtida sätt att arbeta. Nu när projektet har avslutats visar resultaten att man levde upp till de högt satta målen – och mer därtill. – … Läs mer
Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

/ Nyheter

Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

Nu ska torget i Centrala stan utvecklas. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att ta fram ett program för torget. -Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras … Läs mer
Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer

Laddar…