Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras.

Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen.

-Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i. Vi följer de intentioner som finns beskrivna i översiktsplanen för stadsdelen där gående och cyklister är prioriterade.

Så ser planen ut

Trädgårdsgatan förstärks som genomgående stråk från norr till söder och byggs om till en uppvärmd gågata. På Trädgårdsgatans östra sida kommer det att finnas ombonade sittplatser för umgänge. I mitten av stråket planeras en pop-up-yta som möjliggör för aktiviteter som engagerar olika åldrar, som till exempel stora sällskapspel, innovativa konstverk eller annat som kan aktivera invånare och besökare.

Kanalgatans körbanor förläggs söder mot torget för bägge körriktningarna. En cykelbana som knyts samman med Stationsgatan dras genom området norr om körbanorna. Norra delen av Kanalgatan byggs också om till aktiv plats för umgänge. Denna sträcka kommer att bli uppvärmd, förutom en liten yta som ger möjlighet vinteraktiviteter när säsongen erbjuder. Det kommer även att finnas väderskyddade cykelparkeringar med bra belysning.

Torggatan enkelriktas norrut för biltrafiken och gående får ett uppvärmt stråk. I söder anläggs handikapparkeringar.

Beräknas klart 2022

Omvandlingen för gatorna i detta område påbörjades 2018 med ledningsombyggnader för framtida exploateringar. Under 2020 har arbetet koncentrerats till Torggatan och arbetet fortsätter nu främst söder om kulturhuset. Arbetet med Kanalgatan och Trädgårdsgatan utförs under både 2021 och 2022.

Totalt beräknas omvandlingen till 81 miljoner, varav 17 miljoner redan beviljats genom tidigare beslut. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsbudget för infrastruktur.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan här.

Nyheter & Reportage

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer
Elever inkluderas i arbetet med Skellefteås nya resecentrum: ”De som är framtidens resenärer”

/ Nyheter

Elever inkluderas i arbetet med Skellefteås nya resecentrum: ”De som är framtidens resenärer”

Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på … Läs mer
Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

/ Nyheter

Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills. – Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt … Läs mer
Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

/ Nyheter

Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har gett Skellefteå kommun sitt godkännande att bygga Karlgårdsbron. -Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Evelina … Läs mer
Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

/ Nyheter

Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Illustration över Magnolias flerbostadshus på Västra Erikslid. Illustration: Liljewall arkitekter Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid och i höst startar arbetet på plats. Idel nya aktörer kommer att bygga upp det nya området med plats för ca 450 lägenheter. Fastighetsbolagen Bergsundet och Magnolia Bostads … Läs mer
Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

/ Nyheter

Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

Fastighetsbolagen Magnolia Bostad och Bergsundet kommer att bygga 300 nya lägenheter på Västra Erikslid. Ytterligare två fastighetsbolag, Obos och Ekeblad, kommer att bygga 40 radhus vid Falkträsket. -Att dessa nationella och välrenommerade aktörer väljer att satsa på Skellefteå säger mycket om Skellefteås potential. Det finns en stor investeringsvilja och ett … Läs mer

Laddar…