Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på hur det kan utformas.

– Att ta hjälp av elever tidigt i planeringsskedet känns lika roligt som viktigt. Det är ju de som är framtidens resenärer på Norrbotniabanan. Elevernas idéer kommer vi ta med oss i vår fortsatta planering, säger Yvonne Nyman, projektledare Skellefteå resecentrum på Skellefteå kommun.

Exploratoriet har i samarbete med Norrbotniabanegruppen (en intresseorganisation som arbetar för att Norrbotniabanan i sin helhet ska byggas) skapat en utställning om Norrbotniabanan. En modelljärnväg, som byggts i samarbete med ideella tågentusiaster, utgör den största delen av utställningen

– Just nu saknas Skellefteå resecentrum i modellen, ett hålrum som vi hoppas att eleverna från Bureskolans klass 9a och 9b ska fylla. Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet har själva fått bestämma hur de vill redovisa sina idéer på Skellefteås framtida resecentrum. Tanken är att besökarna ska få se de olika förslagen på plats på Exploratoriet – när det är möjligt. Berättar Thomas Löfgren, pedagog på Exploratoriet.

Eleverna fick träffa representanter från Skellefteå kommun och Skanska tidigare i höst på Exploratoriet. Där hölls ett uppstartsmöte där eleverna fick bakgrundsinformation till projektet samt vad som är viktigt att tänka på i arbetsprocessen – från planeringsskedet, där Skellefteå kommun är idag, till drift.

– Vi ville att detta uppstartsmöte skulle spegla hur processen ser ut och att eleverna skulle förstå att deras input och samverkan i projektet är oerhört betydelsefull för oss.

Gestaltningen av resecentrum är inte bara hur det ser ut, du måste förstå helheten för att det ska bli så bra som möjligt. Hur passar det in med övrig arkitektur? Är det tillgängligt och tilltalande? säger Therese Kreisel, verksamhetschef Plan, Skellefteå kommun.

Byggnaden och dess omgivning ska utformas med hållbarhet i fokus i ett livscykelperspektiv.

–  Det gäller att eleverna tänker genom allt från materialval och utformning till energi. Att även tänka på drift och underhåll av byggnaden redan i tidigt skede är viktigt för att få till helheten, fortsätter David Nordberg, projektchef Skanska

Eleverna presenterar sina förslag för Exploratoriet, Skanska, projektgruppen för Skellefteå resecentrum samt lärarna via Teams 1 december. Efter presentationen kommer de att få feedback utifrån fyra kriterier;

Helhetsgrepp Planering av byggnaden, design, hur den passar på platsen
Hållbarhet Social, ekonomisk och ekologisk
Byggbarhet Är konstruktionen byggbar?
Presentation Upplägg samt delaktighet i grupparbetet

– Eleverna har varit engagerade från start i projektet. Deras idéer kommer kanske att synas i Skellefteås framtida resecentrum – och det är en härlig känsla att få vara med på den resan. Avslutar Anna Eliasson, lärare Teknikprogrammet, Baldergymnasiet

Nyheter & Reportage

Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

/ Nyheter

Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och gick på kommunens överklagandeskäl när det gäller kommunens beslut om hotellinvesteringen i kulturhuset. Kammarrätten anser att kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunallagen och att kommunen inte ägnat sig åt spekulativ verksamhet. – ­Det är givetvis ett väldigt glädjande beslut. Även om vi anser att … Läs mer
Nu ställs planen för Skelleftedalen ut för andra gången

/ Nyheter

Nu ställs planen för Skelleftedalen ut för andra gången

I våras var den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen utställd för samråd och utifrån synpunkterna som kom in har den omarbetats. Nu ställs planen ut på nytt, med start lördag 14 september.– Under arbetet har vi mött ett stort engagemang för Skelleftedalens utveckling. Vi har blivit inbjudna att prata samhällsutveckling och … Läs mer
Minskad vardagstrafik i nya kollektivtrafiksystemet

/ Nyheter

Minskad vardagstrafik i nya kollektivtrafiksystemet

För att skapa utrymme för långsiktig hållbarhet i det nya kollektivtrafiksystemet gör Skellefteå buss och Skellefteå kommun tillsammans justeringar i höstens tidtabeller … Läs mer
Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

/ Nyheter

Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Nu står det klart att Northvolt säkrat finansieringen för byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnationerna startar i augusti 2019.- Vi är mycket glada över dagens besked. Nu händer det som vi planerat för ända sedan det blev klart att Northvolt valt Skellefteå som etableringsort. Vi känner oss väl … Läs mer
Maria Ekberg Brännström blir vd för Sara kulturhus

/ Nyheter

Maria Ekberg Brännström blir vd för Sara kulturhus

Efter många framgångsrika år med ledande positioner inom näringslivet, både i Sverige och utomlands, får Maria Ekberg Brännström nytt prestigefyllt uppdrag som vd för bolaget som ska driva Sara kulturhus i Skellefteå.   ​Maria Ekberg Brännström har arbetat för IKEA i 25 år med bland annat varuhusetableringar i Spanien och … Läs mer
Sara lever vidare i kulturhuset i Skellefteå

/ Nyheter

Sara lever vidare i kulturhuset i Skellefteå

Skellefteås blivande kulturhus heter Sara. Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare. Sommaren 2021 öppnar Sara kulturhus i centrala Skellefteå. Kulturhuset blir hem till Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Museum Anna Nordlander och Skellefteå stadsbibliotek. Dessutom kommer olika typer av gästspel att berika huset och fylla det med … Läs mer
Dags för samråd om planen för Skelleftedalen

/ Nyheter

Dags för samråd om planen för Skelleftedalen

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på många år. Därför uppdaterar Skellefteå kommun den fördjupade översiktsplanen från 2011 för Skelleftedalen. Planen är ute på samråd mellan den 15 april och den 17 maj … Läs mer
Fabriken blir Östra navet

/ Fabriken, Hedensbyn, Nyheter, Östra navet

Fabriken blir Östra navet

Fabriken blir Östra navet Vilken fabrik pratar vi om? Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn som samlar flera av kommunens tekniska verksamheter byter namn. Namnbytet görs på grund av att det så ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om. Skellefteå kommun har haft som tradition att döpa … Läs mer
Trafiklösningar och förbättrade gaturum i Centrala stan

Trafiklösningar och förbättrade gaturum i Centrala stan

Trafiklösningar och förbättrade gaturum i centrala stan Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i måndags att äska medel från kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för ny trafiklösning i Centrala stan och stadsomvandlingen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att under 2019 påbörja byggandet av anslutningsvägen mot nya bron från södra sidan samt fortsätta utveckla centrum. Det handlar … Läs mer

Laddar…