Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på hur det kan utformas.

– Att ta hjälp av elever tidigt i planeringsskedet känns lika roligt som viktigt. Det är ju de som är framtidens resenärer på Norrbotniabanan. Elevernas idéer kommer vi ta med oss i vår fortsatta planering, säger Yvonne Nyman, projektledare Skellefteå resecentrum på Skellefteå kommun.

Exploratoriet har i samarbete med Norrbotniabanegruppen (en intresseorganisation som arbetar för att Norrbotniabanan i sin helhet ska byggas) skapat en utställning om Norrbotniabanan. En modelljärnväg, som byggts i samarbete med ideella tågentusiaster, utgör den största delen av utställningen

– Just nu saknas Skellefteå resecentrum i modellen, ett hålrum som vi hoppas att eleverna från Bureskolans klass 9a och 9b ska fylla. Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet har själva fått bestämma hur de vill redovisa sina idéer på Skellefteås framtida resecentrum. Tanken är att besökarna ska få se de olika förslagen på plats på Exploratoriet – när det är möjligt. Berättar Thomas Löfgren, pedagog på Exploratoriet.

Eleverna fick träffa representanter från Skellefteå kommun och Skanska tidigare i höst på Exploratoriet. Där hölls ett uppstartsmöte där eleverna fick bakgrundsinformation till projektet samt vad som är viktigt att tänka på i arbetsprocessen – från planeringsskedet, där Skellefteå kommun är idag, till drift.

– Vi ville att detta uppstartsmöte skulle spegla hur processen ser ut och att eleverna skulle förstå att deras input och samverkan i projektet är oerhört betydelsefull för oss.

Gestaltningen av resecentrum är inte bara hur det ser ut, du måste förstå helheten för att det ska bli så bra som möjligt. Hur passar det in med övrig arkitektur? Är det tillgängligt och tilltalande? säger Therese Kreisel, verksamhetschef Plan, Skellefteå kommun.

Byggnaden och dess omgivning ska utformas med hållbarhet i fokus i ett livscykelperspektiv.

–  Det gäller att eleverna tänker genom allt från materialval och utformning till energi. Att även tänka på drift och underhåll av byggnaden redan i tidigt skede är viktigt för att få till helheten, fortsätter David Nordberg, projektchef Skanska

Eleverna presenterar sina förslag för Exploratoriet, Skanska, projektgruppen för Skellefteå resecentrum samt lärarna via Teams 1 december. Efter presentationen kommer de att få feedback utifrån fyra kriterier;

Helhetsgrepp Planering av byggnaden, design, hur den passar på platsen
Hållbarhet Social, ekonomisk och ekologisk
Byggbarhet Är konstruktionen byggbar?
Presentation Upplägg samt delaktighet i grupparbetet

– Eleverna har varit engagerade från start i projektet. Deras idéer kommer kanske att synas i Skellefteås framtida resecentrum – och det är en härlig känsla att få vara med på den resan. Avslutar Anna Eliasson, lärare Teknikprogrammet, Baldergymnasiet

Nyheter & Reportage

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

/ Nyheter

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

Ett levande torg som blir en naturlig mötesplats och uppemot 100 nya hyreslägenheter. Det kan bli verklighet nu när bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna detaljplanen för Södertorg, strax söder om Parkbron. Beslutet togs under dagens sammanträde och gör det möjligt att skapa tre nya kvarter, med nya byggnader, … Läs mer
Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron. – Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter … Läs mer
Skellefteå växer - Här är alla bostäder som står klara 2022

/ Nyheter

Skellefteå växer – Här är alla bostäder som står klara 2022

Under 2022 blir upp emot 1000 bostäder färdigställda runt om i Skellefteå kommun, och i framtiden väntar tusentals fler. Vi bygger och planerar som aldrig förr. Nya bostäder, områden, arbetsplatser och ny infrastruktur tar form, och behovet av mark är stort. Det kräver ett långsiktigt tänk – och det har … Läs mer
Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

/ Nyheter

Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

Hållbarhetsmålen för det nya industriområdet Skellefteå Site East var extremt höga. Anläggningsprojektet skulle bli det mest hållbara någonsin i Sverige och leda vägen för branschens framtida sätt att arbeta. Nu när projektet har avslutats visar resultaten att man levde upp till de högt satta målen – och mer därtill. – … Läs mer
Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

/ Nyheter

Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

Nu ska torget i Centrala stan utvecklas. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att ta fram ett program för torget. -Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras … Läs mer
Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer

Laddar…