Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på hur det kan utformas.

– Att ta hjälp av elever tidigt i planeringsskedet känns lika roligt som viktigt. Det är ju de som är framtidens resenärer på Norrbotniabanan. Elevernas idéer kommer vi ta med oss i vår fortsatta planering, säger Yvonne Nyman, projektledare Skellefteå resecentrum på Skellefteå kommun.

Exploratoriet har i samarbete med Norrbotniabanegruppen (en intresseorganisation som arbetar för att Norrbotniabanan i sin helhet ska byggas) skapat en utställning om Norrbotniabanan. En modelljärnväg, som byggts i samarbete med ideella tågentusiaster, utgör den största delen av utställningen

– Just nu saknas Skellefteå resecentrum i modellen, ett hålrum som vi hoppas att eleverna från Bureskolans klass 9a och 9b ska fylla. Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet har själva fått bestämma hur de vill redovisa sina idéer på Skellefteås framtida resecentrum. Tanken är att besökarna ska få se de olika förslagen på plats på Exploratoriet – när det är möjligt. Berättar Thomas Löfgren, pedagog på Exploratoriet.

Eleverna fick träffa representanter från Skellefteå kommun och Skanska tidigare i höst på Exploratoriet. Där hölls ett uppstartsmöte där eleverna fick bakgrundsinformation till projektet samt vad som är viktigt att tänka på i arbetsprocessen – från planeringsskedet, där Skellefteå kommun är idag, till drift.

– Vi ville att detta uppstartsmöte skulle spegla hur processen ser ut och att eleverna skulle förstå att deras input och samverkan i projektet är oerhört betydelsefull för oss.

Gestaltningen av resecentrum är inte bara hur det ser ut, du måste förstå helheten för att det ska bli så bra som möjligt. Hur passar det in med övrig arkitektur? Är det tillgängligt och tilltalande? säger Therese Kreisel, verksamhetschef Plan, Skellefteå kommun.

Byggnaden och dess omgivning ska utformas med hållbarhet i fokus i ett livscykelperspektiv.

–  Det gäller att eleverna tänker genom allt från materialval och utformning till energi. Att även tänka på drift och underhåll av byggnaden redan i tidigt skede är viktigt för att få till helheten, fortsätter David Nordberg, projektchef Skanska

Eleverna presenterar sina förslag för Exploratoriet, Skanska, projektgruppen för Skellefteå resecentrum samt lärarna via Teams 1 december. Efter presentationen kommer de att få feedback utifrån fyra kriterier;

Helhetsgrepp Planering av byggnaden, design, hur den passar på platsen
Hållbarhet Social, ekonomisk och ekologisk
Byggbarhet Är konstruktionen byggbar?
Presentation Upplägg samt delaktighet i grupparbetet

– Eleverna har varit engagerade från start i projektet. Deras idéer kommer kanske att synas i Skellefteås framtida resecentrum – och det är en härlig känsla att få vara med på den resan. Avslutar Anna Eliasson, lärare Teknikprogrammet, Baldergymnasiet

Nyheter & Reportage

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer
Centrala stan fortsätter att utvecklas

/ Nyheter

Centrala stan fortsätter att utvecklas

Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras. Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen. -Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta … Läs mer
Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

/ Nyheter

Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills. – Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt … Läs mer
Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

/ Nyheter

Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har gett Skellefteå kommun sitt godkännande att bygga Karlgårdsbron. -Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Evelina … Läs mer
Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

/ Nyheter

Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Illustration över Magnolias flerbostadshus på Västra Erikslid. Illustration: Liljewall arkitekter Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid och i höst startar arbetet på plats. Idel nya aktörer kommer att bygga upp det nya området med plats för ca 450 lägenheter. Fastighetsbolagen Bergsundet och Magnolia Bostads … Läs mer
Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

/ Nyheter

Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

Fastighetsbolagen Magnolia Bostad och Bergsundet kommer att bygga 300 nya lägenheter på Västra Erikslid. Ytterligare två fastighetsbolag, Obos och Ekeblad, kommer att bygga 40 radhus vid Falkträsket. -Att dessa nationella och välrenommerade aktörer väljer att satsa på Skellefteå säger mycket om Skellefteås potential. Det finns en stor investeringsvilja och ett … Läs mer

Laddar…