Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills.
– Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt hållbara, säger Karin Degerfeldt på Skellefteå kommun.

Industritomterna på Skellefteå Site East omfattar totalt 45 hektar och ska stå klara för etablering i början av 2022. Redan i upphandlingsförfarandet fanns det ett tydligt hållbarhetsfokus som tog avstamp i ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. För Skanska som vann upphandlingen och blev samarbetspartner i projektet var det en oerhört viktig aspekt.

– Vi på Skanska har självklart höga ambitioner men för att uppnå något verkligt bra krävs det att även beställaren har det, precis som Skellefteå kommun visade med sin upphandling. Om vi ska skapa förändring måste de stora beställarna ha just den inställningen till hållbarhet, säger David Nordberg, projektchef på Skanska.

Ambitionen i projektet är att maximera effekterna av såväl aktuell forskning som aktörernas egna erfarenheter och kunskaper för att uppnå maximal hållbarhet. Samtidigt tycker Karin Degerfeldt att en viktig aspekt är att inkludera alla perspektiv på hållbarhet.

– Det är lätt att fokusera på det gröna perspektivet och där kommer vi självklart att ligga väldigt långt framme. Det handlar om alltifrån inköpsarbetet och innovativa arbetsmetoder, till energilösningar, bränslealternativ och klimatsmart projekthantering. Men vi har högre ambitioner än så, säger hon och fortsätter

– Det handlar också om att ha tidigt fokus på ekonomi och säkerställa att vi hanterar offentliga resurser på ett ansvarsfullt sätt, att med genomtänkt planering se till att den ekonomiska kalkylen kan följas och att de aktiviteter som genomförs är de rätta och underlättar försäljning av tomterna. Dessutom kan vi genom cirkulär massahantering ta tillvara överblivet material, vilket påverkar ekonomin positivt. Vi vill också bidra till bättre och arbetsrättsliga förhållanden och skapa möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Karin Degerfeldt.

Arbetet genomförs i strukturella processer som har utgångspunkt i det upprättade hållbarhetsprogrammet. Utifrån klimatkalkylen ges en exakt bild av projektets klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. För att säkerställa att hållbarhetsmålen uppfylls har det avsatts en dedikerad hållbarhetsexpert på Skanska, som ska ansvara för kontinuerlig uppföljning.

– Mätning är en del i det hela men ännu viktigare är att vi hela tiden tar tillvara de erfarenheter vi gör. Det är en lärandeprocess och genom att hela tiden utvecklas kan vi på allvar påverka branschen i positiv riktning, säger David Nordberg.

Nyheter & Reportage

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

/ Nyheter

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

Ett levande torg som blir en naturlig mötesplats och uppemot 100 nya hyreslägenheter. Det kan bli verklighet nu när bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna detaljplanen för Södertorg, strax söder om Parkbron. Beslutet togs under dagens sammanträde och gör det möjligt att skapa tre nya kvarter, med nya byggnader, … Läs mer
Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron. – Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter … Läs mer
Skellefteå växer - Här är alla bostäder som står klara 2022

/ Nyheter

Skellefteå växer – Här är alla bostäder som står klara 2022

Under 2022 blir upp emot 1000 bostäder färdigställda runt om i Skellefteå kommun, och i framtiden väntar tusentals fler. Vi bygger och planerar som aldrig förr. Nya bostäder, områden, arbetsplatser och ny infrastruktur tar form, och behovet av mark är stort. Det kräver ett långsiktigt tänk – och det har … Läs mer
Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

/ Nyheter

Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

Hållbarhetsmålen för det nya industriområdet Skellefteå Site East var extremt höga. Anläggningsprojektet skulle bli det mest hållbara någonsin i Sverige och leda vägen för branschens framtida sätt att arbeta. Nu när projektet har avslutats visar resultaten att man levde upp till de högt satta målen – och mer därtill. – … Läs mer
Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

/ Nyheter

Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

Nu ska torget i Centrala stan utvecklas. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att ta fram ett program för torget. -Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras … Läs mer
Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer

Laddar…