Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills.
– Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt hållbara, säger Karin Degerfeldt på Skellefteå kommun.

Industritomterna på Skellefteå Site East omfattar totalt 45 hektar och ska stå klara för etablering i början av 2022. Redan i upphandlingsförfarandet fanns det ett tydligt hållbarhetsfokus som tog avstamp i ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. För Skanska som vann upphandlingen och blev samarbetspartner i projektet var det en oerhört viktig aspekt.

– Vi på Skanska har självklart höga ambitioner men för att uppnå något verkligt bra krävs det att även beställaren har det, precis som Skellefteå kommun visade med sin upphandling. Om vi ska skapa förändring måste de stora beställarna ha just den inställningen till hållbarhet, säger David Nordberg, projektchef på Skanska.

Ambitionen i projektet är att maximera effekterna av såväl aktuell forskning som aktörernas egna erfarenheter och kunskaper för att uppnå maximal hållbarhet. Samtidigt tycker Karin Degerfeldt att en viktig aspekt är att inkludera alla perspektiv på hållbarhet.

– Det är lätt att fokusera på det gröna perspektivet och där kommer vi självklart att ligga väldigt långt framme. Det handlar om alltifrån inköpsarbetet och innovativa arbetsmetoder, till energilösningar, bränslealternativ och klimatsmart projekthantering. Men vi har högre ambitioner än så, säger hon och fortsätter

– Det handlar också om att ha tidigt fokus på ekonomi och säkerställa att vi hanterar offentliga resurser på ett ansvarsfullt sätt, att med genomtänkt planering se till att den ekonomiska kalkylen kan följas och att de aktiviteter som genomförs är de rätta och underlättar försäljning av tomterna. Dessutom kan vi genom cirkulär massahantering ta tillvara överblivet material, vilket påverkar ekonomin positivt. Vi vill också bidra till bättre och arbetsrättsliga förhållanden och skapa möjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Karin Degerfeldt.

Arbetet genomförs i strukturella processer som har utgångspunkt i det upprättade hållbarhetsprogrammet. Utifrån klimatkalkylen ges en exakt bild av projektets klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. För att säkerställa att hållbarhetsmålen uppfylls har det avsatts en dedikerad hållbarhetsexpert på Skanska, som ska ansvara för kontinuerlig uppföljning.

– Mätning är en del i det hela men ännu viktigare är att vi hela tiden tar tillvara de erfarenheter vi gör. Det är en lärandeprocess och genom att hela tiden utvecklas kan vi på allvar påverka branschen i positiv riktning, säger David Nordberg.

Nyheter & Reportage

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer
Centrala stan fortsätter att utvecklas

/ Nyheter

Centrala stan fortsätter att utvecklas

Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras. Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen. -Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta … Läs mer
Elever inkluderas i arbetet med Skellefteås nya resecentrum: ”De som är framtidens resenärer”

/ Nyheter

Elever inkluderas i arbetet med Skellefteås nya resecentrum: ”De som är framtidens resenärer”

Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på … Läs mer
Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

/ Nyheter

Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har gett Skellefteå kommun sitt godkännande att bygga Karlgårdsbron. -Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Evelina … Läs mer
Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

/ Nyheter

Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Illustration över Magnolias flerbostadshus på Västra Erikslid. Illustration: Liljewall arkitekter Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid och i höst startar arbetet på plats. Idel nya aktörer kommer att bygga upp det nya området med plats för ca 450 lägenheter. Fastighetsbolagen Bergsundet och Magnolia Bostads … Läs mer
Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

/ Nyheter

Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

Fastighetsbolagen Magnolia Bostad och Bergsundet kommer att bygga 300 nya lägenheter på Västra Erikslid. Ytterligare två fastighetsbolag, Obos och Ekeblad, kommer att bygga 40 radhus vid Falkträsket. -Att dessa nationella och välrenommerade aktörer väljer att satsa på Skellefteå säger mycket om Skellefteås potential. Det finns en stor investeringsvilja och ett … Läs mer

Laddar…