Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

 När Skellefteå växer, med företagsetableringar och en förväntad ökad befolkningstillväxt, behövs det här nya systemet för kollektivtrafik som infördes i höstas. Systemet är en viktig grund för kommunens utveckling och den grunden ska vi behålla. Samtidigt har vi sett att systemet har brister. Därför genomför vi vid årsskiftet ett antal förändringar med syftet att fler ska uppleva en större tillgänglighet. Vi har lyssnat på synpunkterna och är glada över att kunna genomföra konkreta förbättringar på kort tid, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Under hösten har det kommit in en rad synpunkter från allmänheten i Skellefteå kommun. Dessa har bland annat handlat om skoltrafiken och de olika linjernas dragningar i kommunen. I samarbete med en extern konsult har ett antal förändringspunkter tagits fram där vissa turer i trafiken kommer att dras om på olika sätt. När det gäller länstrafikens linjer kan förändringar inte genomföras förrän till hösten 2020. Ambitionen var att lägga tillbaka grundskolans beställningstrafik i linjetrafik redan i januari 2020, för att förbättra tillgängligheten. Detta är dock inte möjligt med så kort varsel, enligt den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

– Länstrafiken har tagit del och understött Skellefteå kommun i arbetet med att justera den nya kollektivtrafiken, säger Harriet Söder, vd för Länstrafiken i Västerbotten AB

Men Skellefteå kommuns nya system har redan lett till en rad förbättringar för resenärerna. Det nya systemet når fler av kommunens invånare än det gamla och har gett kortare och snabbare resor för framförallt arbetspendlare. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att anknyta till andra bussar.

– Att införa ett helt nytt kollektivtrafiksystem är en tuff utmaning där det är viktigt att vi behåller grundstrukturen. Men det är lika viktigt att lyssna på och ta in de synpunkter som kommer från invånarna. Genom att genomföra förändringar i två steg, i början på året och till hösten, kan vi förbättra systemet och samtidigt utvärdera det. Det känns positivt att vi snart kan genomföra förändringar som gör skillnad, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna.

Parallellt med de konkreta förändringarna av kollektivtrafiksystemet pågår också en översyn av ringbilssystemet.

Vill du veta mer, gå in på skelleftea.se/kollektivtrafiken

Nyheter & Reportage

Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

/ Nyheter

Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och gick på kommunens överklagandeskäl när det gäller kommunens beslut om hotellinvesteringen i kulturhuset. Kammarrätten anser att kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunallagen och att kommunen inte ägnat sig åt spekulativ verksamhet. – ­Det är givetvis ett väldigt glädjande beslut. Även om vi anser att … Läs mer
Nu ställs planen för Skelleftedalen ut för andra gången

/ Nyheter

Nu ställs planen för Skelleftedalen ut för andra gången

I våras var den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen utställd för samråd och utifrån synpunkterna som kom in har den omarbetats. Nu ställs planen ut på nytt, med start lördag 14 september.– Under arbetet har vi mött ett stort engagemang för Skelleftedalens utveckling. Vi har blivit inbjudna att prata samhällsutveckling och … Läs mer
Minskad vardagstrafik i nya kollektivtrafiksystemet

/ Nyheter

Minskad vardagstrafik i nya kollektivtrafiksystemet

För att skapa utrymme för långsiktig hållbarhet i det nya kollektivtrafiksystemet gör Skellefteå buss och Skellefteå kommun tillsammans justeringar i höstens tidtabeller … Läs mer
Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

/ Nyheter

Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Nu står det klart att Northvolt säkrat finansieringen för byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnationerna startar i augusti 2019.- Vi är mycket glada över dagens besked. Nu händer det som vi planerat för ända sedan det blev klart att Northvolt valt Skellefteå som etableringsort. Vi känner oss väl … Läs mer
Maria Ekberg Brännström blir vd för Sara kulturhus

/ Nyheter

Maria Ekberg Brännström blir vd för Sara kulturhus

Efter många framgångsrika år med ledande positioner inom näringslivet, både i Sverige och utomlands, får Maria Ekberg Brännström nytt prestigefyllt uppdrag som vd för bolaget som ska driva Sara kulturhus i Skellefteå.   ​Maria Ekberg Brännström har arbetat för IKEA i 25 år med bland annat varuhusetableringar i Spanien och … Läs mer
Sara lever vidare i kulturhuset i Skellefteå

/ Nyheter

Sara lever vidare i kulturhuset i Skellefteå

Skellefteås blivande kulturhus heter Sara. Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare. Sommaren 2021 öppnar Sara kulturhus i centrala Skellefteå. Kulturhuset blir hem till Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Museum Anna Nordlander och Skellefteå stadsbibliotek. Dessutom kommer olika typer av gästspel att berika huset och fylla det med … Läs mer
Dags för samråd om planen för Skelleftedalen

/ Nyheter

Dags för samråd om planen för Skelleftedalen

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på många år. Därför uppdaterar Skellefteå kommun den fördjupade översiktsplanen från 2011 för Skelleftedalen. Planen är ute på samråd mellan den 15 april och den 17 maj … Läs mer
Fabriken blir Östra navet

/ Fabriken, Hedensbyn, Nyheter, Östra navet

Fabriken blir Östra navet

Fabriken blir Östra navet Vilken fabrik pratar vi om? Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn som samlar flera av kommunens tekniska verksamheter byter namn. Namnbytet görs på grund av att det så ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om. Skellefteå kommun har haft som tradition att döpa … Läs mer
Trafiklösningar och förbättrade gaturum i Centrala stan

Trafiklösningar och förbättrade gaturum i Centrala stan

Trafiklösningar och förbättrade gaturum i centrala stan Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i måndags att äska medel från kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för ny trafiklösning i Centrala stan och stadsomvandlingen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att under 2019 påbörja byggandet av anslutningsvägen mot nya bron från södra sidan samt fortsätta utveckla centrum. Det handlar … Läs mer

Laddar…