Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

 När Skellefteå växer, med företagsetableringar och en förväntad ökad befolkningstillväxt, behövs det här nya systemet för kollektivtrafik som infördes i höstas. Systemet är en viktig grund för kommunens utveckling och den grunden ska vi behålla. Samtidigt har vi sett att systemet har brister. Därför genomför vi vid årsskiftet ett antal förändringar med syftet att fler ska uppleva en större tillgänglighet. Vi har lyssnat på synpunkterna och är glada över att kunna genomföra konkreta förbättringar på kort tid, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Under hösten har det kommit in en rad synpunkter från allmänheten i Skellefteå kommun. Dessa har bland annat handlat om skoltrafiken och de olika linjernas dragningar i kommunen. I samarbete med en extern konsult har ett antal förändringspunkter tagits fram där vissa turer i trafiken kommer att dras om på olika sätt. När det gäller länstrafikens linjer kan förändringar inte genomföras förrän till hösten 2020. Ambitionen var att lägga tillbaka grundskolans beställningstrafik i linjetrafik redan i januari 2020, för att förbättra tillgängligheten. Detta är dock inte möjligt med så kort varsel, enligt den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

– Länstrafiken har tagit del och understött Skellefteå kommun i arbetet med att justera den nya kollektivtrafiken, säger Harriet Söder, vd för Länstrafiken i Västerbotten AB

Men Skellefteå kommuns nya system har redan lett till en rad förbättringar för resenärerna. Det nya systemet når fler av kommunens invånare än det gamla och har gett kortare och snabbare resor för framförallt arbetspendlare. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att anknyta till andra bussar.

– Att införa ett helt nytt kollektivtrafiksystem är en tuff utmaning där det är viktigt att vi behåller grundstrukturen. Men det är lika viktigt att lyssna på och ta in de synpunkter som kommer från invånarna. Genom att genomföra förändringar i två steg, i början på året och till hösten, kan vi förbättra systemet och samtidigt utvärdera det. Det känns positivt att vi snart kan genomföra förändringar som gör skillnad, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna.

Parallellt med de konkreta förändringarna av kollektivtrafiksystemet pågår också en översyn av ringbilssystemet.

Vill du veta mer, gå in på skelleftea.se/kollektivtrafiken

Nyheter & Reportage

Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer
Centrala stan fortsätter att utvecklas

/ Nyheter

Centrala stan fortsätter att utvecklas

Arbetet med att göra stadskärnan till en än mer levande plats fortsätter. Det är gatorna runt Sara Kulturhus som nu ska förbättras. Johanna Granlund, projektledare vid Skellefteå kommun, poängterar att trygghet och tillgänglighet är en viktig del i omvandlingen. -Under projekteringen har stor vikt lagts vid att området ska knyta … Läs mer
Elever inkluderas i arbetet med Skellefteås nya resecentrum: ”De som är framtidens resenärer”

/ Nyheter

Elever inkluderas i arbetet med Skellefteås nya resecentrum: ”De som är framtidens resenärer”

Trafikverkets planering med järnvägsplanerna för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun pågår för fullt och parallellt med detta planerar kommunen att bygga resecentrum. Nu ska elever från Bureskolans klass 9a och 9b, Teknikprogrammet, TE3 (Samhällsbyggande och miljöinriktningen) på Baldergymnasiet få delta i planeringen av Skellefteå resecentrum och komma med egna förslag på … Läs mer
Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

/ Nyheter

Skellefteå Site East vill bli bäst inom hållbar exploatering

Skellefteå Site East är ett exploateringsprojekt för nya industritomter som kan förändra synen på hållbarhet för en hel bransch. I ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska är målsättningen att projektet ska vara Sveriges mest hållbara hittills. – Vi vill vara föregångare och visa att exploateringsprojekt faktiskt kan vara väldigt … Läs mer
Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

/ Nyheter

Karlgårdsbron får klartecken av mark-och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har gett Skellefteå kommun sitt godkännande att bygga Karlgårdsbron. -Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som går rasande fort. Vi ser en positiv befolkningsutveckling som driver på förtätningar av bostäder, nya arbetsplatser och ökad handel. Karlgårdsbron är därför nödvändig i vår växande kommun, säger kommunalråd Evelina … Läs mer
Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

/ Nyheter

Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Illustration över Magnolias flerbostadshus på Västra Erikslid. Illustration: Liljewall arkitekter Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid och i höst startar arbetet på plats. Idel nya aktörer kommer att bygga upp det nya området med plats för ca 450 lägenheter. Fastighetsbolagen Bergsundet och Magnolia Bostads … Läs mer
Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

/ Nyheter

Nya aktörer investerar på Skellefteås bostadsmarknad

Fastighetsbolagen Magnolia Bostad och Bergsundet kommer att bygga 300 nya lägenheter på Västra Erikslid. Ytterligare två fastighetsbolag, Obos och Ekeblad, kommer att bygga 40 radhus vid Falkträsket. -Att dessa nationella och välrenommerade aktörer väljer att satsa på Skellefteå säger mycket om Skellefteås potential. Det finns en stor investeringsvilja och ett … Läs mer
Sofia Andersson Lundberg blir programchef för Sara kulturhus

/ Nyheter

Sofia Andersson Lundberg blir programchef för Sara kulturhus

Efter framgångsrika år med att producera och genomföra välbesökta och uppskattade evenemang får Sofia Andersson Lundberg nytt prestigefullt uppdrag som programchef för Sara kulturhus i Skellefteå. Som vd för For Events har Sofia Andersson Lundberg varit med och producerat och genomfört flera stora och uppskattade arrangemang i Skellefteå. Till exempel … Läs mer

Laddar…