Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

 När Skellefteå växer, med företagsetableringar och en förväntad ökad befolkningstillväxt, behövs det här nya systemet för kollektivtrafik som infördes i höstas. Systemet är en viktig grund för kommunens utveckling och den grunden ska vi behålla. Samtidigt har vi sett att systemet har brister. Därför genomför vi vid årsskiftet ett antal förändringar med syftet att fler ska uppleva en större tillgänglighet. Vi har lyssnat på synpunkterna och är glada över att kunna genomföra konkreta förbättringar på kort tid, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Under hösten har det kommit in en rad synpunkter från allmänheten i Skellefteå kommun. Dessa har bland annat handlat om skoltrafiken och de olika linjernas dragningar i kommunen. I samarbete med en extern konsult har ett antal förändringspunkter tagits fram där vissa turer i trafiken kommer att dras om på olika sätt. När det gäller länstrafikens linjer kan förändringar inte genomföras förrän till hösten 2020. Ambitionen var att lägga tillbaka grundskolans beställningstrafik i linjetrafik redan i januari 2020, för att förbättra tillgängligheten. Detta är dock inte möjligt med så kort varsel, enligt den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

– Länstrafiken har tagit del och understött Skellefteå kommun i arbetet med att justera den nya kollektivtrafiken, säger Harriet Söder, vd för Länstrafiken i Västerbotten AB

Men Skellefteå kommuns nya system har redan lett till en rad förbättringar för resenärerna. Det nya systemet når fler av kommunens invånare än det gamla och har gett kortare och snabbare resor för framförallt arbetspendlare. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att anknyta till andra bussar.

– Att införa ett helt nytt kollektivtrafiksystem är en tuff utmaning där det är viktigt att vi behåller grundstrukturen. Men det är lika viktigt att lyssna på och ta in de synpunkter som kommer från invånarna. Genom att genomföra förändringar i två steg, i början på året och till hösten, kan vi förbättra systemet och samtidigt utvärdera det. Det känns positivt att vi snart kan genomföra förändringar som gör skillnad, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna.

Parallellt med de konkreta förändringarna av kollektivtrafiksystemet pågår också en översyn av ringbilssystemet.

Vill du veta mer, gå in på skelleftea.se/kollektivtrafiken

Nyheter & Reportage

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

/ Nyheter

Bygg- och miljönämnden godkände detaljplanen för Södertorg

Ett levande torg som blir en naturlig mötesplats och uppemot 100 nya hyreslägenheter. Det kan bli verklighet nu när bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna detaljplanen för Södertorg, strax söder om Parkbron. Beslutet togs under dagens sammanträde och gör det möjligt att skapa tre nya kvarter, med nya byggnader, … Läs mer
Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron. – Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter … Läs mer
Skellefteå växer - Här är alla bostäder som står klara 2022

/ Nyheter

Skellefteå växer – Här är alla bostäder som står klara 2022

Under 2022 blir upp emot 1000 bostäder färdigställda runt om i Skellefteå kommun, och i framtiden väntar tusentals fler. Vi bygger och planerar som aldrig förr. Nya bostäder, områden, arbetsplatser och ny infrastruktur tar form, och behovet av mark är stort. Det kräver ett långsiktigt tänk – och det har … Läs mer
Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

/ Nyheter

Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt: ”Skellefteå Site East lyckades”

Hållbarhetsmålen för det nya industriområdet Skellefteå Site East var extremt höga. Anläggningsprojektet skulle bli det mest hållbara någonsin i Sverige och leda vägen för branschens framtida sätt att arbeta. Nu när projektet har avslutats visar resultaten att man levde upp till de högt satta målen – och mer därtill. – … Läs mer
Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

/ Nyheter

Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

Nu ska torget i Centrala stan utvecklas. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att ta fram ett program för torget. -Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras … Läs mer
Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

/ Nyheter

Skellefteå Site East vinnare i Sweden Green Building Awards

Under tisdagskvällen gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln och bland de nominerade fanns Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, Skellefteå kommun och projektet Skellefteå Site East. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja … Läs mer
Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

/ Nyheter

Nu gjuts de första stöden för Karlgårdsbron

Under tisdagen påbörjades gjutningen på södra sidan av de första två stöden till Karlgårdsbron. -Nu börjar Sveriges längsta träbro äntligen ta form och vi tar ytterligare ett steg för en hållbar trafiklösning i Skellefteå, säger Karin Degerfeldt, funktionschef, Skellefteå kommun. Stöden är två av de totalt tio stöd som kommer … Läs mer
Nu förändras Kanalgatan

/ Nyheter

Nu förändras Kanalgatan

Centrala stan fortsätter att utvecklas. Under maj påbörjas förändringarna av Kanalgatan söder om Sara Kulturhus. – Omvandlingen ska knyta ihop de olika väderstrecken såväl som att området i sig ska bli attraktivt både att besöka och röra sig i, säger Johanna Granlund, projektledare på Skellefteå kommun. Kanalgatans körbanor förläggs i … Läs mer
Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

/ Karlgårdsbron, Nyheter

Kauno Tiltai får uppdraget att bygga Karlgårdsbron

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden tilldelades Kauno Tiltai uppdraget att bygga Karlgårdsbron. -Vi ser fram emot att inleda ett samarbete med Kauno Tiltai som är en ny aktör för oss här i Skellefteå. Det är glädjande att vi har omvärldens ögon på oss och även får in anbud från företag … Läs mer

Laddar…