Sänkan – Trygghetsboende med 36 lägenheter.

Folktandvårdens tidigare lokaler på Prästbordet ändrar skepnad när ett nytt trygghetsboende tar form. Fastighetsbolaget Trysem skapar 36 hyresrätter som är öronmärkta och anpassade för hyresgäster över 70 år. Planerad inflyttning våren 2019.

PÅGÅR


Om projektet

På Seminariegatan i stadsdelen Prästbordet växer ett nytt trygghetsboende fram. I december 2017 påbörjande fastighetsbolaget Trysem en omfattande renovering av huset där Folktandvården tidigare hade sin verksamhet. Parallellt med renoveringen får det tre våningar höga huset även en påbyggnad med en våning.

I den befintliga delen ryms 26 lägenheter med ettor, tvåor och treor. I påbyggnaden planeras det för ytterligare tio lägenheter. Hyresgästerna kommer också ha tillgång till allmänna ytor i huset som samlingsrum med kök, gym, snickeri, data- och biljardrum.

Ett driftstöd från Skellefteå kommun möjliggör för en trygghetsvärd att vara på i huset och bidra till en meningsfull fritid för hyresgästerna. Även ett statligt bidrag har beviljats för att finansiera den högre grad av tillgänglighet som ett trygghetsboende behöver i form av ramper, plats för rullstolar och möjligheten att ta ut en bår.

Planerad inflyttning våren 2019.

Aktörer
Trysem AB

Sänkan

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se