Ny bro över älven

Ny bro över älven

Bro över älven – Skellefteå kommun planerar för en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå. UNDER PLANERING En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang...
Hedensbyn

Hedensbyn

Hedensbyn – Ett nav för transporter av gods och människor. Stadsdelen Hedensbyn växer fram som en knutpunkt för flöden av människor och gods. I takt med ökad befolkningstillväxt utvecklas även näringslivet, vilket ställer krav på effektiva transportlösningar med båt,...
Busstrafik

Busstrafik

Busstrafik – För bättre stadsmiljö, trafiksäkerhet och folkhälsa. Flödet av människor och trafik i Skellefteå väntas öka vilket gör kollektivtrafikens roll allt viktigare.  För att vi ska välja bussen framför bilen krävs en mer behovsanpassad trafik än idag....
Handel

Handel

Handel. Stadskärnan förändras när upplevelsen blir allt viktigare. Köpcentra och varuhus har länge förknippats med begreppet stadskärna. En modern centrumkärna fyller nu en större social funktion, där handeln allt oftare även inkluderar konsumtion av upplevelser. Med...
Offentlig service

Offentlig service

Offentlig service. För och till alla. Aktivt stadsliv och brett serviceutbud lyfts fram som avgörande faktorer för att skapa attraktiva och varierande livsmiljöer. För att möta framtidens utmaningar behöver Skellefteå växa vilket förutsätter att den offentliga...
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Byggstart hösten 2018.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Fabriken

Fabriken

På Hedensbyn flyttar flera av kommunens tekniska verksamheter in på området Fabriken, vilket möjliggör för en fortsatt utveckling av Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se