UNDER PLANERING

Norrbotniabanan – en viktig del i vår framtidsresa.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige tillsammans med EU ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

23 augusti 2018

Statsminister Stefan Löfven och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tar ett första spadtag för Norrbotniabanans inledande del, Umeå–Dåva.

1 juni 2018

Regeringen har fattat ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren (2018-2029). Det innebär att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Om projektet
Trafikverket arbetar i dagsläget med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå. Regeringen har fattat ett slutgiltigt beslut om den nationella transportplanen för de kommande tio åren (2018-2029). Det innebär byggstart hösten 2018 för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå.

Delsträckor mellan Umeå och Skellefteå
Första delsträckan, Umeå–Dåva
Andra delsträckan, Dåva–Södra kommungränsen
Tredje delsträckan, Södra kommungränsen–Skellefteå C
Stationslägen längs delsträckorna:  Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

Järnvägsplaner inom Skellefteå kommun
De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun i den tredje delsträckan är:
Ytterbyn–Granbodarna (JP05)
Granbodarna–Södra Innervik (JP06)
Södra Innervik–Skellefteå C (JP07)

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Övrig information och material
Skellefteå kommuns sida om Norrbotniabanan 
Klart besked – Norrbotniabanan till Skellefteå (Pressmeddelande, MyNewsdesk)
Trafikverkets hemsida
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se