Lekplatsen på Anderstorp – En modern och utmanande park för lekande barn.

Skellefteå kommun har byggt om den stora lekplatsen på Anderstorp till en ny och rolig plats för barn att leka på. Boende på Anderstorp har varit delaktiga i utformningen av lekplatsen som öppnade hösten 2018.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 september 2018

Lekplatsen är invigd och öppen för lek och rörelse

Om projektet
En av Skellefteå kommuns drygt 100 lekplatser ligger på Anderstorp i anslutning till förskolan Pusselbiten och Anderstorps idrottsplats. Lekplatsen har genomgått en renovering och byggts om för att bli en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse utomhus.

Ombyggnationen påbörjades våren 2017 och har skett i etapper. Delar av den gamla lekplatsen har rivits för att bland annat ge plats åt nya klätterställningar, en studsmatta, sandlådor samt djur och fordon i trä att sitta på. Även marken på området har fått ett nytt utseende i form av ytor med gummiasfalt och konstgräs. Temat för lekplatsen är lantbruk och odling.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Lekplatsen Pusselbiten
Skiss över Anderstorps lekplats samt bilder på lekutrustning (pdf)
Anderstorp aktivitetspark

Aktivitetsparken på Anderstorp

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Byggstart hösten 2018.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Fabriken

Fabriken

På Hedensbyn flyttar flera av kommunens tekniska verksamheter in på området Fabriken, vilket möjliggör för en fortsatt utveckling av Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se