Kollektivtrafik. God tillgänglighet till viktiga målpunkter.

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ behövs god tillgänglighet till viktiga målpunkter. Dessutom behövs smart utformning, bra framkomlighet med snabba restider, enkla byten och en tydlig struktur för trafikföringen. 

Det förslag om en hållbar trafiklösning som berör stadsbussarna mest är förändringar av trafiken på Parkbron, som föreslås omvandlas till en gång- och cykelbro. Idag är det linje 3 och 30 som trafikerar Parkbron. Då Parkbron omvandlas måste linjedragningen för linjerna istället flyttas över till Viktoriabron.

Inom stadsdelen används ett fåtal gator för busstrafik. Mest trafikerade är Kanalgatan, E4/Viktoriagatan, Skråmträskvägen och Lasarettsvägen. Kanalgatan och E4 trafikeras av alla slags bussar i linjetrafik vilket innebär såväl stadsbussar som lokala, regionala och interregionala bussar.

En brist för kollektivtrafiken är att Viktoriabron, med sina stora fordonsmängder, är den enda fullgoda förbindelsen över älven. De stora fordonsmängderna på Viktoriabron begränsar kollektivtrafikens framkomlighet. Busstrafiken har varken busskörfält eller signalprioritering vilket ytterligare försämrar kollektivtrafikens framkomlighet. En del av hållplatslägena längs med E4/Viktoriagatan, Kanalgatan och Skråmträskvägen är enkelsidiga vilket medför en otydlighet för resenärerna. Parkbron, med begränsad bärighet, används i dagsläget som komplement till Viktoriabron där stadsbussarna får dispens för att nyttja den enkelriktade bron norrut.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Parkbron
Kanalgatan
E4
Norrbottniabanan

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se