PÅGÅENDE

Karlgård – Grönbo AB planerar bygga 57 nya lägenheter.

För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud även söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus med fyra våningar plus vindsvåning på Karlgård. Inom detta ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

15 november 2018

Bygget av första huset på Karlgård har startat.

8 januari 2018

Bygglovet för de nya husen är beviljat och Södra Karlgårds BRF har bildats.

2 januari 2018

Bygget av etapp 1 på Karlgård planeras starta under 2018.

1 oktober 2017

Ny vattenledning och VA-servis till fastigheten i oktober 2017.


Om projektet
Grönbo AB planerar bygga fem nya hus med 57 bostadsrätter på Karlgård. Husen kommer att byggas i etapper och etapp 1 med 31 lägenheter inleds under hösten 2018.

Kommunen har förberett för byggprojektet genom att dra om vattenledningen till den aktuella fastigheten och anlagt en ny VA-servis.

För att utveckla stråken för gående och cyklister kommer även västra delen av Krukmakargatan att byggas om till gång- och cykelväg och därigenom kommer korsningen Krukmakargatan/Skråmträskvägen/Karlgårdsleden att förändras enligt detaljplanen. Arbetet kommer att utföras i samband med byggetapp 1 som inleds under 2018.

Karlgård, söder om älven, är utpekat som ett lämpligt område för förtätning i Centrala stan. Läs även nedan om planerna för intilliggande Södertorg.

Aktörer
Grönbo AB

Övrig information och material
Detaljplanen, del av Skellefteå 4:1 m fl, ny bro över Skellefteälven (pdf)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Södertorg

Karlgård

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Byggstart hösten 2018.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Fabriken

Fabriken

På Hedensbyn flyttar flera av kommunens tekniska verksamheter in på området Fabriken, vilket möjliggör för en fortsatt utveckling av Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se