Fabriken – Effektiviserar kommunkoncernen och möjliggör för Skellefteås fortsatta utveckling.

Skellefteå Industrihus genomför en total omdaning av kvarteret Fabriken på Hedensbyn för att samordna flera tekniska verksamheter inom Skellefteå kommunkoncern. Samtidigt möjliggör det för fortsatt utveckling av Skellefteå då attraktiva tomter frigörs för nyetableringar av skola, bostäder och företagande i centrumnära lägen.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer


Om projektet
Till kvarteret Fabriken, i stadsdelen Hedensbyn, flyttar Skellefteå kommuns tekniska verksamheter, Räddningstjänsten och Skellefteå buss. Genom att samla dessa funktioner på ett och samma ställe kan arbetet och samarbetet utvecklas och effektiviseras. Inflyttningen sker i etapper.

Flytten till ett gemensamt område möjliggör för samordning av både verksamheter, lokaler och dyr utrustning. Istället för att betala för flera liknande anläggningar kan kommunen nu hyra en stor, modern och ändamålsenlig industrifastighet.

Kommunens strategi kring hållbart byggande gäller även för kvarteret Fabriken och synliggörs bland annat genom att vissa byggnadsdelar uppförs i trä, samt användandet av ny teknik för effektiv energiförbrukning.

Projektet ger även en rad positiva effekter för Skellefteås fortsatta utveckling:

  • Floraskolan, en F-9 skola, byggs på Morön och beräknas stå klar till terminsstart 2020.
  • Ny bebyggelse blir möjlig på Moröskolans tomt när eleverna flyttar till Floraskolan.
  • Nya tomter frigörs för bostadsbyggande på Getberget.
  • Företagsetableringar blir möjliga på Solbacken när Räddningstjänsten flyttar.
  • Tomter på Norrböle blir lediga i Skellefteå buss gamla lokaler.
  • På Hedensbyn blir nya lokaler tillgängliga för företagsetablering.


Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå Industrihus
Skellefteå buss

Övrig information och material
Fabriken Skellefteå Industrihus
Floraskolan
Bergslyckan
Hedensbyn
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Fabriken

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se