Dammängesgatan – Ett nytt bostadskvarter i Kåge.

För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge.

PÅGÅR

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

3 december 2018

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder. Läs mer om förslaget och det pågående samrådet.


Om projektet
De nya bostäderna kommer att kunna byggas på Dammängesgatan i Kåge som idag är outbyggt. Hela området kommer att omfatta 25 tomter.

Arbetet med ny gata och infrastruktur till det nya kvarteret har påbörjats och en ny cykelväg kommer att byggas som ansluter mot Tungatan.

Under våren 2019 väntas det förberedande arbetet med vägar och vatten i området vara klart. Därefter påbörjas försäljningen av tomterna.

Aktörer
Skellefteå kommun

Dammängsgatan

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se