Bergslyckan – 36 hållbara bostadsrätter på Getberget.

Under namnet BoKlok samarbetar IKEA och Skanska för att skapa 36 hållbara och yteffektiva bostäder. Inflyttning våren 2019.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

2 juli 2018

Vattenledningarna är klara men asfalteringen av gatan görs 2019 eftersom vägen behöver ”sätta” sig under en vinter. Nu fortsätter arbetet med den nya vägsnutten upp mellan befintlig bebyggelse och BoKloks område. Vägarbetet utförs av Skanska.

15 maj 2018

Vattenledningar ska grävas om och förlängas som förberedelse inför byggstart. Arbetet innebär begränsad fordonstrafik längs Mullbergsvägen närmast Getbergsvägen.

Om projektet

I ett kuperat område mellan Getberget i norr och Mullberget i söder ligger kvarteret Bergslyckan. Området tillhör stadsdelen Morön och i närheten finns både Norrvallas idrottsanläggning samt badhus och ishallar. Här finns en blandning av bostäder med både flerbostads- och småhus. På flera platser i området är även verksamheter integre­rade i bostadsbebyggelsen.

Flerbostadshus finns med i utvecklingsplanen för stadsdelen och kan tillföra Skellefteå ett nytt och annorlunda stadsrum med högre bostäder och med utsikt över Skelleftedalen.

Lägenheterna fördelas på tre huskroppar. Två av husen blir två våningar höga med tvåor, treor och fyror. Ett hus består av fyra våningar med ettor till fyror. Samtliga lägenheter får egen balkong eller altan. Ambitionen är att skapa innergårdar som avskärmar störande trafik där häckar och buskar ska skydda och rama in kvarteret.

Planerad inflyttning för de 36 lägenheterna i BoKlok Bergslyckan är våren 2019.

Aktörer
IKEA
Skanska

Övrig information och material
BoKlok Bergslyckan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Bergslyckan

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Byggstart hösten 2018.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Fabriken

Fabriken

På Hedensbyn flyttar flera av kommunens tekniska verksamheter in på området Fabriken, vilket möjliggör för en fortsatt utveckling av Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se