Kulturhuset

Kulturhuset

PÅGÅENDE Ett kulturhus som vågar! I Skellefteås utveckling och väg mot målet om 80 000 invånare år 2030 har kultur och besöksnäring en given plats. Under hösten 2018 inleds bygget av ett nytt kulturhus och hotell. 2021 planeras huset stå klart. Klicka här för att läsa...
Karlgård

Karlgård

PÅGÅENDE Karlgård – Grönbo AB bygger 57 nya lägenheter. För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud centralt, även söder om älven, bygger Grönbo AB fem nya hus med fyra våningar plus vindsvåning på Karlgård. Det ger 57 nya bostadsrätter. Inflyttning 2019. Klicka...
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Northvolt Ett – Framtidens energi skapas här. Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. I Bergsbyn finns ett nytt industriområde där både Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft äger en stor del av marken. Det har sedan länge funnits...
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4 – ett bostadsområde med variation.  På södra sidan av Skellefteälven planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder i form av flerfamiljshus och radhus i varierande storlekar. UNDER PLANERING Om projektet Det nya...
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Dammängesgatan – Ett nytt bostadskvarter i Kåge. För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge. PÅGÅR Klicka här för att läsa mer Vad händer just nu? 3 december 2018 Skellefteå kommun ställer...
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se