Spira på besök i Skellefteå

Den 10-11 maj var Kulturhuset Spira från Jönköping på besök i Skellefteå för att dela med sig av sina erfarenheter vid uppstart av ett kulturhus. Förutom att träffa politiker, representanter från projektet och kärnverksamheterna fick även invånarna möjlighet att lyssna och ställa frågor kring Spiras process och verksamhet på ett öppet kvällsmöte.

– Grattis till ert blivande kulturhus! Det kommer att bli en fantastisk tillgång i kommunen.

Så inledde Spiras verksamhetschef Per-Ola Nilsson innan han berättade om både framgångar och utmaningar med uppstarten av Spira.

Det finns både skillnader och likheter mellan Spira och Skellefteås kulturhus. I Skellefteå är det kommunen som tagit initiativet till kulturhuset, medan det i Jönköping är landstinget, med 13 kommuner, som står bakom Spira. Innehållsmässigt är Spira främst ett hus för scenkonst med fokus på musik och teater, medan det i Skellefteå även kommer att finnas bibliotek och konsthallar.

Gemensamt för de båda husen är satsningen på kongresser, konferenser och möten. Denna del i verksamheten framhåller Per-Ola Nilsson som viktig ur framförallt ett intäktsperspektiv, men inom Spira arbetar de även för att mötesgäster ska kunna ta del av kulturutbudet på ett naturligt sätt.

Per-Ola berättar om en verksamhet som skapar attraktivitet och ger regionen stora sociala, estetiska och ekonomiska värden. Han medger att det sistnämnda är svårt att mäta och bevisa på helheten, men är helt övertygad om att enbart själva huset och dess verksamhet ger tillbaka minst lika mycket intäkter till samhället som de får i anslag av landstinget. Som ett av flera exempel nämner han de 800 hotellnätter som köps enbart av Spira själva för exempelvis artister, skådespelare och musiker som jobbar i produktioner. Till detta kommer alla besökares logi, förtäring mm.

Under 2016 arrangerade Spira 1 531 evenemang av alla de slag, med drygt 130 000 gäster. Ett bra publikresultat som förhoppningsvis ska bli ännu bättre då Spira just nu fokuserar på att gå från att vara en lokal företeelse med många gästarrangemang, till att bli en nationell angelägenhet med betydligt mer egen produktion. Siktet är inställt på att inte bara vara ett hus, utan ett kulturellt nav för regionen. Per-Ola avslutar sin presentation med att understryka:

– Jag är helt övertygad om att en satsning på ett kulturhus bidrar till en attraktivare stad, vilket i sin tur kommer att gynna ert mål om 80 000 invånare 2030.

Nyheter & Reportage

Helhetsupphandling och samverkansentreprenad för bygget av kulturhuset

Helhetsupphandling och samverkansentreprenad för bygget av kulturhuset

Under oktober påbörjade projektet Kulturhus Skellefteå en process för upphandling av hela bygget av kulturhuset. Tidigare har planen varit att dela upp bygget i flera mindre upphandlingar, men med tanke på hur projekteringen utvecklats ser kommunen nu fördelar i att jobba vidare med bygget som helhet … Läs mer
Upphandlingar om konstnärlig gestaltning för Skellefteås kulturhus avbryts

Upphandlingar om konstnärlig gestaltning för Skellefteås kulturhus avbryts

Skellefteå kommun avbryter de tre upphandlingarna kring konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset. Kommunens intention var att konstnärerna skulle ta sig an både kulturhusets arkitektur och unika koncept gällande såväl innehåll som vision och värdegrund. De inkomna anbuden har olika kvalitéer men inget av dem klarar av att uppfylla alla delar i kravspecifikationen … Läs mer
Invånardialog om konstnärlig gestaltning i kulturhuset drar igång

Invånardialog om konstnärlig gestaltning i kulturhuset drar igång

Skellefteå kommun har bjudit in konstnärer till en upphandling som gäller konstnärlig gestaltning för kulturhuset enligt enprocentsregeln. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö. Invånare i kommunen ges nu möjlighet att tycka till om förslag inlämnade i tre kategorier; exteriört, interiört samt interaktivt … Läs mer
Skellefteås kulturhus högintressant för investerare

Skellefteås kulturhus högintressant för investerare

Det finns ett starkt intresse av att investera i Skellefteå och de senaste månaderna har det dykt upp nya intressanta möjligheter, inte minst för Skellefteås kommande kulturhus. Det här innebär att Skellefteå kommun nu fokuserar på att sälja hela kulturhuset inklusive hotellet.

Läs mer

Vattentorget invigt

Vattentorget invigt

På torsdagskvällen invigdes det nya Vattentorget. En stor publik hade sökt sig ner till älvbrinken och fick ta del av invigningstal samt den välregisserade showen. En interaktion mellan ljud, vatten, ljus, dansare, skådespelare och cirkus-artister. Showen var en samproduktion mellan Västerbottensteatern och Skellefteå … Läs mer
Nya parkeringsavgifter från 1 september

Nya parkeringsavgifter från 1 september

Fredag 1 september börjar den nya parkeringstaxan att gälla. Då blir det 
ett lägre pris för korttidsparkeraren på Skellefteå kommuns parkeringar.
Läs mer
Ny busstation i väntan på resecentrum

Ny busstation i väntan på resecentrum

Från den 21 augusti finns en ny busstation på Södra Järnvägsgatan. Här avgår Länstrafikens bussar från nya busshållplatser, strax väster om Järnvägsstationen … Läs mer
Konstnärer bidrar till gestaltning av Skellefteås kulturhus

Konstnärer bidrar till gestaltning av Skellefteås kulturhus

Skellefteå kommun bjuder in etablerade konstnärer till en upphandling som gäller konstnärlig gestaltning för kulturhuset enligt enprocentsregeln. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö. Den ska även förstärka varumärket och den värdegrund som kulturhuset ska vila på … Läs mer